Ćwiczenia słuchu fonematycznego

Człowiek posiada kilka rodzajów słuchu: fizjologiczny, muzyczny, fonematyczny. Aby dziecko mogło nauczyć się pisać i czytać niezbędny jest doskonale działający słuch fizjologiczny i fonematyczny. W przypadku uszkodzenia słuch fonematycznego dzieci nie słyszą różnic między głoskami, a co za tym idzie nie potrafią ich zapisywać w postaci liter.

Szkoła życia

Rozmawiając z młodymi ludźmi często powtarzam, że nawet za miliony dolarów nie chciałabym jeszcze raz dorastać. Cenną wiedzą osób dorosłych jest przekonanie, że trudne chwile w życiu zawsze przemijają. Większość ludzi dojrzałych przechodząc przez życiowe kryzysy ma w sobie świadomość, że za jakiś czas spokój znowu nastanie.

Grajmy w karty i kości – czyli jak pomóc dziecku, które słabo dodaje, odejmuje i mnoży

Bardzo często do poradni trafiają rodzice z dziećmi, które pomimo uczęszczania do IV (lub wyższej) klasy nadal dodają i odejmują na palcach i/lub mają problem z nauką tabliczki mnożenia. Podstawą dobrego nabycia tych kompetencji jest przeprowadzenie dziecka przez kolejne etapy nabywania dojrzałości do uczenia się matematyki.