Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Trzeci rok życia to fascynujący etap w rozwoju małego człowieka. Dziecko nadal rozwija się – fizycznie, społecznie i poznawczo – w niezwykłym tempie. Przez rok przybywa mu mniej więcej 10 cm wzrostu oraz 2,5 kg wagi. Dynamika rozwoju dziecka w dużej mierze zależy od zaangażowania rodziców.

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Sytuacja alienacji związana z obecnie panującym stanem epidemii i zasadami otyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się, może być wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy w rodzinie. Dlatego też w opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej aplikacja TWÓJ PARASOL może być szczególnie przydatna w obecnym czasie,  zwłaszcza w kontekście utrudnionej komunikacji ze służbami i konieczności zachowania dyskrecji w sprawach przemocy związana z obecnie panującym stanem.

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Czym są emocje? Emocje możemy nazwać uczuciami, które towarzyszą nam w danej chwili. Charakterystyczną ich cechą jest to,  że pojawiają się nagle i są z czymś powiązane. Tym czymś może być jakieś wydarzenie, ale i myśli skoncentrowane wokół jakiejś tematyki.

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Rozwój człowieka można rozpatrywać w czterech płaszczyznach: fizycznej, poznawczej, emocjonalnej oraz duchowej. Rozwój społeczno – emocjonalny w dużej mierze zależy od stymulacji zewnętrznej. Uwarunkowany jest także temperamentem i osobowością. Jednym z istotnych czynników wpływających na jakość relacji interpersonalnych jest empatia.

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Autyzm jest globalnym zaburzeniem rozwojowym, na które składają się trudności w komunikowaniu się, funkcjonowaniu społecznym oraz ograniczenie wzorców zainteresowań i podejmowanych aktywności. Zaburzenia w funkcjonowaniu zależne są od stopnia nasilenia tych trudności (Pisula, 31) i mogą zmieniać się wraz z rozwojem dziecka.

Skip to content