Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Drodzy Rodzice, czasy, w których przyszło nam aktualnie żyć i problemy, które napotykamy na swojej drodze nie zawsze są dla nas łatwe i oczywiste. Szczególną opieką należy otoczyć Nasze dzieci, które mogą czuć zagubienie i brak poczucia bezpieczeństwa.

Rodzice poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące budowania więzi/relacji z dzieckiem w Internecie, niektórzy korzystają z doświadczeń starszych, jeszcze inni zapisują się na kursy i szkolenia. Poniższy artykuł stanowi jedną z odpowiedzi na pytanie dotyczące więzi emocjonalnych, tego czym one są, jak je budować.

Czym są emocje? Emocje możemy nazwać uczuciami, które towarzyszą nam w danej chwili. Charakterystyczną ich cechą jest to,  że pojawiają się nagle i są z czymś powiązane. Tym czymś może być jakieś wydarzenie, ale i myśli skoncentrowane wokół jakiejś tematyki.

Poczucie własnej wartości, wiara w siebie, szacunek do siebie i siła wewnętrzna to podstawowe i najważniejsze cechy pomagające nam osiągać pomyślność, satysfakcję i sukcesy we wszystkich dziedzinach naszego życia, począwszy od harmonijnych, zdrowych relacji z innymi ludźmi aż po zadowolenie z pracy i poziomu życia.

Rozwój człowieka można rozpatrywać w czterech płaszczyznach: fizycznej, poznawczej, emocjonalnej oraz duchowej. Rozwój społeczno – emocjonalny w dużej mierze zależy od stymulacji zewnętrznej. Uwarunkowany jest także temperamentem i osobowością. Jednym z istotnych czynników wpływających na jakość relacji interpersonalnych jest empatia.

Autyzm jest globalnym zaburzeniem rozwojowym, na które składają się trudności w komunikowaniu się, funkcjonowaniu społecznym oraz ograniczenie wzorców zainteresowań i podejmowanych aktywności. Zaburzenia w funkcjonowaniu zależne są od stopnia nasilenia tych trudności (Pisula, 31) i mogą zmieniać się wraz z rozwojem dziecka.

Stawianie granic w zachowaniu (określenie co wolno robić dziecku a czego nie) zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Porządkuje jego świat. Poprzez wyznaczanie granic dzieci poznają reguły, które obowiązują w codziennym funkcjonowaniu, poznają oczekiwania względem siebie, wiedzą na co mogą liczyć, znają konsekwencje przekraczania granic, uczą się funkcjonowania w relacji interpersonalnej.

Emocje przeżywamy każdego dnia. Ich źródłem mogą być czynniki zewnętrzne albo wewnętrzne (myśli, inne emocje, niezaspokojone potrzeby). Nie ma emocji złych albo dobrych, są częścią nas samych, więc wszystkie są dobre.

Skip to content