Pożegnanie Jolanty Kujawskiej-Nawrot

Z bólem, z żalem, ze łzą płynącą po twarzy, pożegnaliśmy 11 maja 2017 roku naszą
Koleżankę Jolantę Kujawską-Nawrot.

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko.”

 

Mając w pamięci dobre chwile i wspomnienia żegnamy Panią Jolantę, naszą Koleżankę, która przez 26 lat pracowała w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy jako surdologopeda, logopeda i pedagog. Specjalizowała się w pracy z dziećmi słabosłyszącymi i jąkającymi się, ale w obszarze jej zainteresowań znajdowała się także problematyka wspomagania wszechstronnego rozwoju dziecka, coachingu oraz poszukiwania nowych metod diagnozy trudności szkolnych dzieci, w tym dzieci dotkniętych dysleksją.

Pani Jolanta niezwykle zaangażowana w zdobywanie kwalifikacji i podnoszenie swoich kompetencji zawodowych, nieustannie wzbogacając własny warsztat pracy, przyczyniła się do rozwoju poradni i w znacznym stopniu do uzyskania przez placówkę uprawnień orzeczniczych dotyczących dzieci  i młodzieży z problemami słuchu.

Tak mądra, kompetentna i doświadczona potrafiła swoją wiedzą i  doświadczeniem dzielić się z innymi:

  • angażowała się w ideę Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji,
  • była inicjatorką tworzenia rozmaitych form krzewienia wiedzy specjalistycznej
    w środowisku lokalnym,
  • zapoczątkowała utworzenie Klubu Samopomocy dla osób jąkających się,
  • brała udział w organizowanych przez Polski Związek Logopedów bezpłatnych diagnozach i poradach logopedycznych,
  • uczestniczyła we wdrażaniu powszechnych badań przesiewowych słuchu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
  • aktywnie uczestniczyła w promowaniu placówki i propagowaniu idei pomocy dzieciom, młodzieży, rodzicom, szkołom i placówkom.

Nie sposób wymienić wszystkich dokonań.

Za swoją wzorową pracę i zaangażowanie Pani Jolanta została wielokrotnie uhonorowana Nagrodą Dyrektora poradni. W 2011 roku otrzymała Nagrodę Starosty Powiatu Słupeckiego, a w 2016 roku otrzymała Nagrodę Jubileuszową za 30 lat pracy zawodowej.

Pani Jolanta dla swoich Koleżanek i Kolegów stanowiła niespożyte źródło inspiracji. Jej zaangażowanie zawodowe i kompetencje osobiste owocowały bardzo dobrym kontaktem
z dziećmi i skutecznością udzielanej pomocy w przezwyciężaniu różnorodnych problemów. Zawsze zależało Jej na bliskiej relacji z każdym człowiekiem poszukującym wsparcia w murach poradni.

Trudno uwierzyć, że Jej energia nie będzie nam już towarzyszyć, a Jej poczucie humoru nie będzie przypominać, co jest ważne.

  Składamy głębokie wyrazy współczucia Rodzinie i bliskim.

Dyrektor

Pracownicy

oraz

Emeryci

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Słupcy