Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Motywacja to nieodłączny element życia każdego z nas – towarzyszy Nam w każdym możliwym obszarze ludzkiej egzystencji.  Badania naukowe dowodzą, iż osoby żyjące w przekonaniu, że świat oferuje im same pozytywne możliwości, a ludzie wokół nich zarażają pozytywną energią, są szczęśliwsi i odnoszą większe sukcesy.

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Kilka słów o prawach dziecka Wszystkie dzieci, niezależnie od koloru skóry, wyznania, miejsca zamieszkania mają takie same prawa. Często słyszymy w rozmowach dorosłych, w mediach, w szkole, że każdy człowiek ma swoje prawa. To prawda. Prawa człowieka przysługują każdemu człowiekowi bez względu na narodowość, religię czy też wiek i, nie są zależne od tego, czy wypełnia on swoje obowiązki czy też nie. Praw dziecka nie można pozbawić ani ich zawiesić.

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Sytuacja alienacji związana z obecnie panującym stanem epidemii i zasadami otyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się, może być wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy w rodzinie. Dlatego też w opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej aplikacja TWÓJ PARASOL może być szczególnie przydatna w obecnym czasie,  zwłaszcza w kontekście utrudnionej komunikacji ze służbami i konieczności zachowania dyskrecji w sprawach przemocy związana z obecnie panującym stanem.

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Samoocena składa się z wiary we własną skuteczność (przekonanie że jesteśmy w stanie poradzić sobie z wyzwaniami) oraz szacunku do siebie (poczcie, że zasługujemy na szczęście) (Branden, 44). Poczucie własnej wartości określa jak się czujemy sami ze sobą natomiast pewność siebie to wiara w to, że sobie poradzimy w danej sytuacji np. rozwiążemy określony problem (Smith, Harte, 42).

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Poznaj samego siebie – Sokrates Małe co nieco na temat, jak poznać siebie. Tekst zawiera komentarz oraz warianty do wykorzystania prezentacji pod tym samym tytułem.

Skip to content