Poznajemy swoje zasoby

Poznaj samego siebie – Sokrates

Małe co nieco na temat, jak poznać siebie. Tekst zawiera komentarz oraz warianty do wykorzystania prezentacji pod tym samym tytułem.

Szczera i obiektywna ocena swoich atutów i wad to trudna sztuka. Jest to umiejętność, którą w ciągu naszego życia bezustannie rozwijamy, w zależności od wieku, indywidualnych w tym zakresie preferencji, samoświadomości a przede wszystkim zaistnienia takiej potrzeby. W czasach wszechogarniającego konsumpcjonizmu, realizowania sztucznie wygenerowanych zachcianek zwanych „chciejstwami”, a nie realnych potrzeb człowieka, poznawanie samego siebie pozostaje pewnym wyzwaniem.

W warunkach edukacyjnych skupiając się na elementach samopoznania, które towarzyszy młodemu człowiekowi w fazach jego osobniczego rozwoju zagadnienia te są rozważane przede wszystkim w trakcie zajęć z doradztwa zawodowego, w trakcie lekcji z wychowawcą, psychologiem lub pedagogiem w szkole. Proponowana prezentacja jest do wykorzystania w trakcie jednej z takich aktywności w szkole.

Warto zastanowić się nad tym co to znaczy dla mnie odnieść w życiu sukces i czuć się spełnionym?

Czy to możliwe, że pierwszym krokiem do tego jest poznanie swoich mocnych stron i odpowiedzenie sobie na pytanie kim jestem i o co w moim życiu chodzi? Znajomość siebie jest jedną z podstawowych informacji, która może nam pomóc w planowaniu swojej kariery edukacyjno-zawodowej.

Jak zdobyć tę cenną wiedzę na temat swojego potencjału i czy jest ona dostępna tylko dla wybranych?

Znajomość swoich słabych i mocnych stron pozwala lepiej planować własną karierę i rozwój a także swoje dalsze życie. Wiedząc w jakich obszarach nauki szkolnej musisz się doskonalić, a które są twoją mocną stroną. Sporo się mówi o robieniu tego, do czego jest się stworzonym. Czasem mówi się, że ktoś ma taką misję: jak powołanie do bycia np. lekarzem. Spróbujmy zatem przy pomocy sprawdzonych praktyk i zdrowego rozsądku znaleźć odpowiedź na pytanie: jak poznać swoje mocne strony? I jak z nich potem korzystać?

Możesz wtedy dużo lepiej zaprezentować się innym. Proponowana prezentacja jest formą przygody związanej z poznaniem siebie.

Zastanów się, w czym jesteś najlepszy

 • Czy posiadasz umiejętności, które będą przydatne w przyszłości na wymarzonym przez Ciebie stanowisku pracy?
 • Czy znajdujesz w sobie jakieś wyjątkowe cechy, które odróżniają Cię od innych?
 • Co dobrego powiedzieliby o Tobie Twoi koledzy, koleżanki ? Dlaczego lubią z Tobą pracować w zespole?
 • Jakie cechy Twojej osobowości przydają Ci się w przyszłej pracy?
 • Co jest Twoją największa zaletą?
 • Z jakich osiągnięć jesteś najbardziej dumny?

Po czym poznasz swoje mocne strony?

 • Czy są rzeczy, które wydają się Tobie łatwe, a dla innych są trudne?
 • W czym regularnie wyręczasz znajomych?
 • Jakie zajęcie sprawia, że nie zrażasz się porażkami?
 • Jak zajmujesz się swoją pasją?
 • Co lubisz robić, czego inni unikają?
 • Jakie rady dajesz innym, gdy mają problem?

Dowiedz się, nad czym powinieneś jeszcze popracować

 • Zrób listę przedmiotów, których nie lubisz się uczyć.
 • Jakich Twoim zdaniem kompetencji brakuje Ci, żeby realizować swoje marzenia?
 • Pomyśl o tym, co mógłbyś sobie zarzucić w pracy nad ostatnim projektem grupowym realizowanym w swojej klasie?
 • Zastanów się, czy masz cechy, które przeszkadzają Twoim kolegom/koleżankom w szkole, domownikom i dlaczego tak jest?

Pewnie zastanawiasz się, jak wykorzystać tę wiedzę w praktyce.

Krótki słowniczek

Poznajemy:

Zdolności to inaczej predyspozycje do łatwego opanowywania pewnych umiejętności, zdobywania wiedzy, uczenia się. Dzięki nim bez trudu przychodzi wykonywanie pewnych czynności, na które inni potrzebują więcej czasu.

Umiejętność to praktyczna znajomość czegoś, biegłość w czymś.

Osobowość to względnie stały zestaw różnych cech psychicznych i rozmaitych czynników wewnętrznych, które wpływają na postępowanie człowieka. Osobowość może być także traktowana w kontekście tego, w jaki sposób reagujemy na otaczające nas środowisko i jak wchodzimy z tym środowiskiem w rozmaite interakcje. Kolejna definicja twierdzi, że osobowość to sposób myślenia, zachowania i odczuwania. Trudno jest podać jedną, konkretną definicję osobowości.

Zainteresowania to „siła napędowa, która pobudza do podejmowania działań, na rzecz poznawania określonej dziedziny” Ludzie interesujący się jakąś dziedziną posiadają większą wiedzę w tym zakresie, niż ci, którzy nie przejawiają zainteresowań.

Temperament (z łaciny temperamentum – umiar), zespół pewnych, względnie stałych cech osobowości, charakterystycznych dla danej jednostki, przejawiających się w jej zachowaniu, procesach psychicznych zwłaszcza zaś emocjonalnych. Cechy te to m.in.: impulsywność, towarzyskość, aktywność, wytrwałość, ruchliwość. W znaczeniu potocznym temperament określa się jako usposobienie człowieka np. charakteryzuje się go jako żywego, krewkiego, łagodnego, czasami się też mówi, że ktoś ma np. temperament muzyczny, artystyczny.

Czas trwania zajęć: 1x 45 minut lub 2x 45 minut

Cele ogólne:

 • zachęcanie do pozytywnego myślenia o sobie,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Cele operacyjne – uczeń:

 • jest świadomy swoich mocnych stron,
 • potrafi mówić o swoich zaletach.

Metody pracy: słowna, w tym rozmowa kierowana, ćwiczenia aktywizujące, zadania praktyczne:

 • Oto cały ja,
 • wypełnienie kwestionariusza temperamentu z publikacji „Orientacja
  w szkolna i zawodowa w gimnazjum. Przygotowanie uczniów gimnazjum do wyboru zawodu” pod red. Grażyny Sołtysińsiej i Julii Woronieckiej, KOWEZU Warszawa 2001,
 • Właśnie to lubię robić –test do samobadania, wersja dla szkół podstawowych zawarty w Vademecum Talentu
 • 5 swoich słabych i mocnych stron na kartce
 • film https://youtu.be/b_hpAo7N8XY – moje mocne słabe strony Uniwersytet Dzieci
 • prezentacja – Poznajemy swoje zasoby

Formy pracy: grupowa, indywidualna.

Poznanie siebie to trudne wyzwanie, ponieważ- z definicji-każdy będzie robił to zupełnie inaczej. Strategia uszyta „dla każdego” bardzo często bywa ostatecznie „dla nikogo”. Żeby nie wpaść w tę częstą pułapkę musimy indywidualizować podejście do uczniów i zgodnie ze swoimi kompetencjami podchodzić do realizacji zdania.
Życzę fantastycznej przygody w rozbudzaniu ciekawości poznania samego siebie u dzieci i młodzieży.
Inspiracją do przygotowania tego warsztatu było moje uczestnictwo w szkoleniu pn. Profesjonalny coach i doradca personalny organizowanym przez firmę EUREKA HR w ramach działania – realizowane w ramach projektu „Przekwalifikowani na sukces! Kompleksowy program wsparcia dla nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty subregionu konińskiego” (Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

Załącznik: OTO CAŁY JA 

Prezentacja multimedialna: POZNAJEMY SWOJE ZASOBY

 

Opracowanie: Anna Budnik-Psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy
 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com