WYCHOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY W KONTEKŚCIE WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ

Dnia 30 maja 2023 r. odbyła się konferencja szkoleniowa zrealizowana przez Poradnię w Słupcy pod honorowym patronatem Starosty Słupeckiego dr. Jacka Bartkowiaka i Burmistrza Miasta Słupcy Michała Pyrzyka na temat:

 

„WYCHOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY W KONTEKŚCIE WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ”

 

Konferencja skierowana była do dyrektorów, specjalistów szkolnych i przedszkolnych oraz przedstawicieli rodziców jednostek oświatowych, a także pracowników instytucji i podmiotów działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży powiatu słupeckiego.

 

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli organu prowadzącego – Starostwa Powiatowego w Słupcy, organu nadzoru pedagogicznego – konińskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Urzędów Miast i Gmin powiatu słupeckiego, Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Miejskich i Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji i Sądu Rejonowego w Słupcy, dyrektorów, specjalistów i rodziców jednostek oświatowych powiatu słupeckiego, przedstawicieli mediów. Nasze zaproszenie przyjęli także Dyrektorzy z zaprzyjaźnionych Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych z Konina, Ślesina, Koła i Turku. W spotkaniu, którego tematyka spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, uczestniczyło blisko 180 osób.

 

Wydarzenie odbyło się w ramach roku jubileuszowego 50-lecia słupeckiej Poradni, której organem prowadzącym jest Powiat Słupecki.

 

Zgromadzonych gości powitała Dyrektor Poradni Agnieszka Kiełducka. Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał dr Jacek Bartkowiak – Starosta Słupecki. Okolicznościowe przemówienie inauguracyjne wygłosił drugi Patron Honorowy wydarzenia Burmistrz Miasta Słupcy Michał Pyrzyk.

 

Program konferencji obejmował następujące zagadnienia:

 

  • Nowe zagrożenia a odpowiedzialność szkoły i rodziców za wychowanie dziecka
    Sędzia Anna Maria Wesołowska
  • Dziecko, rodzic, nauczyciel w trybach prawnych procedur – Adwokat Bartosz Jastrzębski
  • Współczesne problemy i marzenia naszych dzieci – z doświadczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy – Weronika Umerle-Przybylska Psycholog
  • Mądre wychowanie w dobie XXI wieku – Jolanta Graczyk-Öğdem Przewodnicząca Zarządu TKOPD w Poznaniu, Pedagog, Certyfikowany Superwizor Mediacji Rodzinnej (BAFM)
  • Dziecko z zaburzeniami zachowania zagrożone niedostosowaniem społecznym – Aleksandra Karasowska Psycholog, Licencjonowany Trener PTP, Konsultant PARPA

 

Przed wystąpieniem prelegentów Dyrektor Poradni Agnieszka Kiełducka zaprosiła do obejrzenia filmu, zrealizowanego przez placówkę na potrzeby konferencji, pt. „Współczesne problemy i marzenia naszych dzieci”, z udziałem młodzieży szkół ponadpodstawowych Powiatu Słupeckiego.


 

Konferencja poprzedzona była badaniem potrzeb emocjonalnych dzieci i młodzieży szkół podstawowych i średnich w powiecie oraz ich problemów i marzeń, czego efektem był zrealizowany film oraz wystawa prac plastycznych i listów naszych podopiecznych wyeksponowana na korytarzu Poradni.

 

Konferencja odbyła się w Miejskim Domu Kultury w Słupcy, dzięki gościnności Pani Dyrektor Anity Herudzińskiej.

 

Przepiękną dekorację stołów oraz wiktuały na najwyższym poziomie, przygotowali odpowiedzialni za wspaniałą organizacje przerwy kawowej uczniowie kl. I Ż –Technik Gastronomii Technikum nr 1w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy, pod czujnym okiem wychowawcy Pani Katarzyny Antkowskiej i dzięki ogromnej życzliwości Pani Dyrektor Karoliny Rakowicz.

 

Urzekającą dekorację sceny, która podkreśliła klimat wydarzenia i wprowadziła uczestników w atmosferę dziecięcego świata marzeń przygotowali pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Słupcy pod kierunkiem Pani Karoliny Tamborskiej- Kierownika WTZ.

 

Wsparcia organizacyjnego przy realizacji konferencji udzielili także inni niezawodni Przyjaciele Poradni:

 

  • Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy Pani Urszula Radosiewicz
  • Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy w latach 2003-2022 Pan Tadeusz Raczkowski
  • Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy Pan Wojciech Henke

 

Wszyscy uczestnicy Konferencji otrzymali opracowane na ta okazję materiały konferencyjne: ulotki profilaktyczne i informacyjne oraz artykuły promocyjne Poradni.

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ŻYCZLIWYM OSOBOM I INSTYTUCJOM ZA POMOC.

 

Swoje ogromne podziękowania za wsparcie finansowe i organizacyjne  kierujemy do
BURMISTRZÓW I WÓJTÓW MIAST I GMIN POWIATU SŁUPECKIEGO

 

Konferencja współfinansowana była ze środków

MIEJSKICH I GMINNYCH KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH POWIATU SŁUPECKIEGO

 

 

DZIĘKUJEMY PANU STAROŚCIE DR. JACKOWI BARTKOWIAKOWI ZA WSPIERANIE STATUTOWYCH DZIAŁAŃ PORADNI

 

 

Wszystkim Państwu dziękujemy za udział w Konferencji

 

 

Współczesne problemy i marzenia naszych dzieci – Weronika Umerle-Przybylska

Nowe zagrożenia a odpowiedzialność szkoły i rodziców za wychowanie dziecka Sędzia Anna Maria Wesołowska

Dziecko, rodzic, nauczyciel w trybach prawnych procedur – Adw. Bartosz Jastrzębski

Dziecko z zaburzeniami zachowania zagrożone niedostosowaniem społecznym-Aleksandra Karasowska