Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Materiały edukacyjne

 • STRONA W PRZEBUDOWIE
 • Jak okazywać dziecku miłość – pobierz
 • Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dziecka – pobierz
 • Jak rozwijać mowę dziecka – pobierz
 • Mowa dziecka – pobierz
 • System żetonowy – pobierz
 • Współpraca środowiskowa – prezentacja – pobierz
 • Działania poradni wspierające uczniów – prezentacja – pobierz
 • Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – prezentacja – pobierz
 • Regulacje prawne – prezentacja – pobierz
 • Sytuacja ucznia – prezentacja – pobierz
 • Czemu patrzysz… – pobierz
 • Symptomy ryzyka dysleksji rozwojowej u dzieci 5-6 letnich – pobierz
 • Miłość czytania – pobierz
 • Usprawnianie liczenia pamięciowego – pobierz
 • Ćwiczenia przygotowujące do pisania ze słuchu i czytania – pobierz
 • Rozumienie emocji złości – pobierz
 • Doskonalenie czytania – pobierz
 • Doskonalenie postrzegania wzrokowego – pobierz
 • Emocjonalna dojrzałość dzieci do podjęcia nauki – pobierz
Skip to content