III Powiatowe Targi Edukacyjno-Zawodowe w Strzałkowie

W dniu  07.03.2018r. dyrektor pani Agnieszka Kiełducka i pracownicy poradni pani Anna Pyrzyk i pani Anna Budnik uczestniczyli w III Powiatowych Targach Edukacyjno-Zawodowych organizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.

Uczestnicy targów mieli okazję do skorzystania z porad i konsultacji dotyczących swojej przyszłości edukacyjnej i zawodowej, których udzielali doradcy zawodowi Poradni. Była to także okazja do zapoznania się z literaturą wspomagającą trafny wybór ścieżki edukacyjnej i zawodowej (Przewodniki po zawodach wydane przez MPiPS, Zamek. Materiały metodyczno-informacyjne, wyd. Nowa Era, Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, wyd. KOWEZIU) oraz pobrania ulotek informacyjnych z ofertą poradni. Uczniowie odwiedzający nasze stoisko mogli skorzystać także z możliwości losowania karteczek – pogrupowanych według zainteresowań i uzdolnień (technicznych, przyrodniczych, medycznych, sportowych, artystycznych, humanistycznych, matematycznych i informatycznych), zawierających nazwę zawodu, adresy stron internetowych z opisami zawodów, kierunków studiów i ścieżek kształcenia. Uczestnicy zabawy mogli skosztować „zaczarowanego” cukierka z informacją o jego magicznych właściwościach dotyczących „wzrostu miłości do nauki matematyki”, „nieprzezwyciężonej ochoty do nauki”, „nieodpartej chęci czytania lektur”, „znalezienia sensu życia”, „trafnych decyzji”, „radosnego wstawania do szkoły”, „rozwoju potencjału”, „powodzenia u płci przeciwnej”. W czasie targów stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy rozmawiali o zainteresowaniach i uzdolnieniach oraz swoich planach zawodowych. Niezdecydowani zostali zaproszeni do skorzystania z badań w poradni. Uczniowie byli motywowani do zaangażowania się w świadomy wybór ścieżki kariery oraz do zwiększenia wysiłku wkładanego we własny rozwój. Pracownicy Poradni przekazali także materiały promocyjne placówki pedagogom i nauczycielom szkół.
Targi edukacyjne były także okazją do zaprezentowania baneru z nowym logo Poradni.

Dziękujemy Organizatorom za możliwość wzięcia udziału w tym ważnym i potrzebnym wydarzeniu.

Dziękujemy również wszystkim Gościom tak licznie odwiedzającym nasze stoisko.