II Spotkanie grupy wsparcia dla doradców zawodowych

W dniu 12.03.2018 r. odbyło się drugie spotkanie grupy wsparcia dla doradców zawodowych z terenu powiatu słupeckiego. Podczas spotkania ponownie omawiane były zagadnienia, które doradcy realizują w bieżącej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Dzieliliśmy się wiedzą na temat efektywnej orientacji zawodowej oraz wykorzystania w pracy dostępnych narzędzi diagnostycznych i stron internetowych. Koleżanka Dorota Markuszewska, organizator III Powiatowych Targów Edukacyjno-Zawodowych w CKZiU w Strzałkowie przekazała uczestnikom materiały ze spotkania z doradcami zawodowymi, za co bardzo dziękujemy. Uzgodniliśmy, że w następnym roku szkolnym spotkania będą kontynuowane. Uczestnicy zgłosili potrzebę wypracowania metod skutecznej pracy z uczniem niezdecydowanym co do dalszej drogi kształcenia.

Na spotkaniu grupy wsparcia gościliśmy doradców ze szkół podstawowych z Zagórowa, Strzałkowa oraz doradców z Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy i  CKZiU ze Strzałkowa.