Zaproszenia na spotkania grup wsparcia

Zapraszamy na spotkania grup wsparcia dla nauczycieli prowadzone w naszej poradni. W związku ze zmianami w systemie szkół proponujemy, aby w przypadku grup wsparcia pedagogów i psychologów w odmiennych terminach uczestniczyli specjaliści pracujący z uczniami młodszymi oraz pedagodzy pracujący z młodzieżą (klasy VI-VII, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne). Serdecznie zapraszamy i prosimy o potwierdzanie przybycia telefonicznie w sekretariacie poradni pod numerem 63 2771322.

Harmonogram spotkań grup wsparcia dla nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018