Szkolenie z pierwszej pomocy

W dniu 18 października 2017 roku pracownicy Poradni wzięli  udział w szkoleniu informacyjno-pokazowym dotyczącym pierwszej pomocy, które odbyło się  w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „W ratowaniu życia pierwsze minuty najważniejsze”.

Spotkanie odbyło się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słupcy, dzięki gościnności Pani Dyrektor Anny Mydłowskiej. Szkolenie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych i Zdarzeń Losowych „Ratujmy Życie” w Słupcy.

Dziękujemy za możliwość uczestniczenia w tym ważnym i potrzebnym przedsięwzięciu.