Spotkanie grupy wsparcia pedagogów i psychologów szkół podstawowych

W dniu 23.10.2017r. odbyło się kolejne spotkanie pedagogów i psychologów szkół podstawowych pracujących z uczniami młodszymi, z klas I-VI. Miło na donieść, że Poradnia pękała w szwach (a także z dumy) goszcząc rekordową liczbę aż osiemnastu szkolnych specjalistów.

Pomimo dużego zagęszczenia w naszej sali spotkań udało nam się pomieścić a także przetrwać ćwiczeniowy alarm pożarowy. W spotkaniu gościliśmy pedagogów ze Szkół w: Cieninie Kościelnym, Zagórowie, Giewartowie, Słupcy, Koszutach, Kotuni, Łukomiu, Strzałkowie, Wólce, Lądku, Młodojewie, Trąbczynie, Ostrowitem, Cieninie Zabornym, Ratyniu i Ciążeniu.

Świętowaliśmy sukces związany z uzyskaniem awansu zawodowego Pani Magdaleny Sucholoas, pedagoga ze Szkoły Podstawowej w Wólce, znowu doświadczając miłego poczucia płynącego ze współpracy panującej w naszej grupie. Serdecznie gratulujemy koleżance zasłużonego awansu i dziękujemy za ciepłe słowa.

Główna część spotkania dotyczyła wypracowania narzędzia pomocnego w diagnozowaniu silnych stron uczniów, w sposób zgodny z nowymi aktami prawnymi, co dzięki aktywności uczestniczek udało się przedyskutować i zredagować. Czekamy na wnioski płynące ze stosowania w praktyce. Omówiliśmy przypadki organizowania pomocy dzieciom ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Przedyskutowaliśmy wartość stosowania narzędzi służących szacowaniu i możliwości ich szerokiego stosowania w praktyce szkolnych specjalistów. Przedstawiono pedagogom nowych pracowników poradni: psychologa Marcina Dybalskiego i pedagoga Piotra Jóźwiaka, informując o świadczonych przez kolegów zakresach pomocy. Goście byli szczególnie zainteresowani możliwością zorganizowania treningu umiejętności wychowawczych dla nauczycieli.

Z niecierpliwością oczekujemy kolejnego spotkania grupy wsparcia. Bardzo prosimy o wcześniejsze potwierdzanie udziału, co pomoże nam spokojnie zaplanować, jak najbardziej komfortowe warunki dla Państwa.