Zaproszenie do udziału w Dniu Otwartym Poradni

Dyrektor oraz Specjaliści  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupcy

zapraszają  do udziału w Dniu Otwartym Poradni

29 maja 2018 r. w godz. 10:00 – 17.30

 

Zachęcamy do skorzystania z :

 • porad i konsultacji dla rodziców na temat problematyki wychowawczej
  i wspierania rozwoju dzieci,
 • instruktażu do pracy z dzieckiem dotyczącego przezwyciężania deficytów rozwojowych,
 • porad i konsultacji dla rodziców na temat umiejętności wychowawczych, profilaktyki uzależnień (środki psychoaktywne, telefon, gry komputerowe), sytuacji kryzysowych,
 • prelekcji/wykładu dla rodziców i nauczycieli na temat „Cyberprzemocy
  i uzależnienia od gier, Internetu” ,
 • porad i konsultacji dla rodziców dotyczących sposobów pracy z dziećmi nad doskonaleniem czytania, pisania i liczenia,
 • porad i konsultacji dla dyrektorów, specjalistów, nauczycieli ze szkół, przedszkoli i placówek z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, procedur diagnostyczno-orzeczniczych itp.,
 • gier i zabaw matematycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym
  i klas I-III,
 • zabaw rozwijających zamiłowanie do czytania dla dzieci przedszkolnych,
 • zabaw logopedycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Szczegółowy program Dnia Otwartego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Słupcy znajduje się na stronie internetowej Poradni.

Prosimy o zgłaszanie się do 25 maja w sekretariacie poradni lub telefonicznie pod nr 63/277-13-22

Ilość miejsc ograniczona.

 

Zapraszamy

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy

Agnieszka Kiełducka