Scenariusz Dnia Otwartego Poradni 29.05.2018r.

 

Scenariusz Dnia Otwartego Poradni 29.05.2018r.

 

Anna Budnik, psycholog   10. 00  – 16.00

Porady i konsultacje dla rodziców na temat problematyki wychowawczej i wspierania rozwoju dzieci, instruktaż do pracy z dzieckiem dotyczący przezwyciężania deficytów rozwojowych.

Jedna wizyta rodzica – przewidywany czas trwania 30 minut.

 

Marcin Dybalski, psycholog  14.30-17.30

Porady i konsultacje dla rodziców na temat problematyki wychowawczej i wspierania rozwoju dzieci.

Jedna wizyta rodzica – przewidywany czas trwania 30 minut.

 

Piotr Józwiak, pedagog 10.00 -15.00

Porady i konsultacje dla rodziców na temat umiejętności wychowawczych, profilaktyki  uzależnień (środki psychoaktywne, telefon, gry komputerowe), sytuacji kryzysowych.

Jedna wizyta rodzica – przewidywany czas trwania 30 minut.

 

Piotr Jóźwiak, pedagog 15.00-16.00

Prelekcja/wykład dla rodziców i nauczycieli (20 osób)

„Cyberprzemoc i uzależnienie od gier, Internetu”

 

Maria Fenc, logopeda 12.00-16.00

Zabawy logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Zawody w dmuchaniu, zabawy z dźwiękiem, poszukiwanie smaków, oglądanie bajek
z projektora.

Co 30 minut grupa do 5 dzieci.

 

Anna Pyrzyk, pedagog 10.00 – 13.00

Porady i konsultacje dla rodziców dotyczące sposobów pracy z dziećmi nad doskonaleniem czytania, pisania i liczenia.

Jedna wizyta rodzica – przewidywany czas trwania 30 minut.

 

Anna Pyrzyk, pedagog 13.00-16.00

Gry i zabawy matematyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i klas I-III

Co 30 minut grupa do 5 dzieci

 

Agata Popielarska, psycholog 13.00-16.00

Zabawy rozwijające zamiłowanie do czytania dla dzieci przedszkolnych

Co 30 minut grupa do 5 dzieci.

 

Agnieszka Kiełducka, dyrektor, pedagog 10:00- 16:00

Porady i konsultacje dla dyrektorów, specjalistów, nauczycieli ze szkół, przedszkoli
i placówek z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, procedur diagnostyczno-orzeczniczych itp.

Jedna wizyta – przewidywany czas trwania 30 minut.