Spotkanie prelekcyjne „Zdrowie psychiczne-porozmawiajmy”

W dniu 13 listopada2018r. odbyło się spotkanie prelekcyjne zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupcy będącą ambasadorem projektu „Ocena Kondycji Psychicznej – Miej to głowy”, finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia.

Wydarzenie to, zrealizowane pod hasłem „Zdrowie psychiczne porozmawiajmy” skierowane było do różnych grup odbiorców, w szczególności nauczycieli i specjalistów szkolnych, pracowników administracji, służb mundurowych, opieki zdrowotnej oraz pracowników pomocy społecznej.

Spotkanie przygotowano we współpracy ze Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość realizującym projekt oraz z udziałem prelegentów współpracujących ze Stowarzyszeniem.

Gości spotkania powitała dyrektor Poradni, pani Agnieszka Kiełducka. Następnie Starosta Słupecki Pan Mariusz Roga wygłosił przemówienie otwierające spotkanie.

O projekcie wspierającym kondycję psychiczną pracowników narażonych na wypalenie zawodowe opowiedziała pani Magdalena Adamska-Kijko, koordynatorka regionalna projektu.

Temat blokad komunikacyjnych jako źródła niepowodzeń w relacjach interpersonalnych poruszyła pani Agnieszka Narożna – pedagog Poradni.

Jak pokonać wypalenie zawodowe oraz o równowadze między życiem prywatnym a zawodowym opowiedziała pani Agnieszka Telega – zaproszony psycholog, psychoterapeuta, biegła sądowa, trenerka.

W obszar zarządzania emocjami w sytuacjach kryzysowych wprowadził uczestników pan Marcin Dybalski – psycholog Poradni.

Tematykę efektywnego radzenia sobie ze stresem przybliżyła pani Łucja Cofta – zaproszony psycholog.

Zaproszeni goście,dyrektorzy, kierownicy, specjaliści i pracownicy urzędów, jednostek administracji rządowej, jednostek organizacyjnych samorządu wojewódzkiego,powiatowego i samorządów gminnych Powiatu Słupeckiego a także goście spoza Powiatu, oprócz uczestnictwa w serii prelekcji mieli także okazję zapoznać się z dobroczynnymi właściwościami herbatek ziołowych od sponsora Sklepu Zielarsko-Medycznego Nagietek w Słupcy. Uczestnicy mogli także skosztować domowych wypieków pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy, a dla poprawienia nastroju i rozładowania stresu wykonać ćwiczenia z użyciem piłeczki antystresowej, którą każdy uczestnik spotkania otrzymał.

Dzięki uprzejmości pani dyrektor Karoliny Rakowicz gościliśmy w pięknej auli im. Tadeusza Wiśniewskiego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy.

Zdrowie psychiczne decyduje o jakości życia, sprawności intelektualnej, o pracy i jej wydajności, wreszcie, co najważniejsze, decyduje o szczęściu. Temat niezwykle ważny, stąd dziękujemy bardzo za tak liczną Państwa obecność.

Państwa życzliwe komentarze dotyczące organizacji jak i poruszanej tematyki spotkania utwierdzają nas w przekonaniu, że to co robimy jest słuszne i potrzebne.

Dyrektor Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy

Agnieszka Kiełducka

  • Pisano o nas:

https://www.facebook.com/miejtozglowy/posts/576461806122339

  • Koordynator projektu, pani Magdalena Adamska-Kijko:

„Było mi niezmiernie miło móc stać się częścią tak profesjonalnie przygotowanego przedsięwzięcia przez ludzi pełnych zapału do tego co robią. Gratuluję!”