Dla nauczyciela

Pytania do refleksji dla rodziców

Poniższe pytania można wykorzystać, jako pomoc do budowania w rodzicach świadomości ważnych obszarów wymagających poruszania podczas rozmów z dziećmi. Zasygnalizowano w nich ważne problemy, często występujące w relacjach dzieci i rodziców, poszukujących pomocy u szkolnych specjalistów. Pytania przygotowane są w formie pozwalającej na szybkie powielanie i przekazanie rodzicom np. podczas spotkania…

Arkusz obserwacji grupowej

Narzędzie to ma angażować wychowawców i nauczycieli przedmiotowych, wspieranych przez pedagogów, do organizowania w swojej pracy swoistej mapy dotyczącej uczniów uzdolnionych oraz przejawiających problemy w opanowaniu poszczególnych przedmiotów. Ważnym aspektem opracowania w formie tabelarycznej jest skłonienie nauczycieli do uwzględnienia przyczyn przejawianych przez uczniów trudności a także wyłonienie grupy uczniów szczególnie wymagających…

Szkoła życia

Rozmawiając z młodymi ludźmi często powtarzam, że nawet za miliony dolarów nie chciałabym jeszcze raz dorastać. Cenną wiedzą osób dorosłych jest przekonanie, że trudne chwile w życiu zawsze przemijają. Większość ludzi dojrzałych przechodząc przez życiowe kryzysy ma w sobie świadomość, że za jakiś czas spokój znowu nastanie.