Strona główna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupcy jest placówką oświatową, której organem prowadzącym jest Powiat Słupecki,  organem nadzorującym Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wydział Nadzoru Pedagogicznego w Koninie.

Poradnia obejmuje swoim oddziaływaniem szkoły i placówki na terenie powiatu słupeckiego:

loga

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupcy rozpoczęła swoją działalność oświatową 1 października 1971 roku, z siedzibą przy ul. Poznańskiej 15. Podstawowym zadaniem placówki było prowadzenie działalności w zakresie poradnictwa wychowawczego i zawodowego oraz działalności diagnostycznej, w celu ustalenia przyczyn trudności w nauce dzieci i młodzieży.  W roku szkolnym 1975/1976 powołano Zespół Orzekający kwalifikujący uczniów do odpowiednich form kształcenia specjalnego. Rozpoczęto promowanie zajęć reedukacyjnych i logopedycznych, prowadzono doradztwo dla rodziców w zakresie przyczyn trudności w nauce dzieci i młodzieży, dojrzałości szkolnej, wyboru dalszego kierunku kształcenia, mechanizmu powstawania zjawiska niedostosowania społecznego. Rozwijało się doradztwo zawodowe.

W 1987 roku funkcję dyrektora poradni objęła Halina Nowakowska. Sprawowała ją do 1 września 2006 roku. W 1994 roku poradnia otrzymała do swojej dyspozycji 7 pomieszczeń w budynku przylegającym do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Słupcy, przy ul. Plac Szkolny 1B. W październiku 1999 roku decyzją władz poradnia została przeniesiona do pomieszczeń bursy przy ul. Wojska Polskiego 13. Warunki pracy w nowej siedzibie zostały unowocześnione dzięki doposażeniu w pomoce dydaktyczne (szczególnie w zakresie terapii logopedycznej i pedagogicznej) oraz testy psychologiczne. 4 października 2002 roku Rada Powiatu Słupeckiego nadała Poradni odznakę „Zasłużony Dla Powiatu Słupeckiego”.

1 września 2006 roku funkcję dyrektora poradni objęła Violetta Durczyńska. W listopadzie 2007 roku Wielkopolski Kurator Oświaty wskazał Zespół Orzekający działający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy jako właściwy do orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej, niesłyszącej  i słabosłyszącej oraz z autyzmem, na terenie powiatu słupeckiego.

 Od 1 września 2016 roku funkcję dyrektora poradni pełni Agnieszka Kiełducka.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij