Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

POMOC W PANDEMII

 

Pomoc dla dziecka/ucznia w okresie pandemii

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupcy oferuje pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia, opieki i ochrony. Zapewniamy rozmowę w warunkach empatii, szacunku, zrozumienia, edukację w zakresie radzenia sobie z negatywnymi skutkami stresu, wspólne przeanalizowanie możliwych rozwiązań pojawiających się  problemów.

http://poradniapp-slupca.pl/

 

FORMY POMOCY

 • TELEFONICZNE KONSULTACJE/PORADY, WSPARCIE EMOCJONALNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Zadzwoń jeśli nie radzisz sobie z problemem, jeśli miewasz zły nastrój lub czujesz przygnębienie i smutek, jeśli wydaje Ci się, że jesteś w sytuacji bez wyjścia lub po prostu chcesz porozmawiać.

Czekamy na Ciebie. Nie jesteś sam.

 

 • całodobowa infolinia Poradni dla dzieci i młodzieży w kryzysie emocjonalnym 780 170 948 (infolinia aktywna do końca roku szkolnego, opłata zgodnie z cennikiem Twojego operatora telefonicznego)
 • pozostałe numery, pod którymi dyżurują specjaliści Poradni
  (
  opłata zgodnie z cennikiem Twojego operatora telefonicznego):

(63) 275 10 79

(63) 277 13 22

kom. 516 418 680

 

INFOLINIE BEZPŁATNE

 • ogólnopolska, bezpłatna, całodobowa infolinia 800 080 222
 • bezpłatny, anonimowy Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 czynny 24 godziny na dobę.

 

 • KONSULTACJE/PORADY E-MAIL SPECJALISTÓW PORADNI

Jeśli czujesz lęk przed mówieniem, nie jesteś gotowy na rozmowę- napisz do nas!

 

Spróbujemy wspólnie znaleźć rozwiązanie Twoich problemów.

 

SEKRETARIAT PORADNI sekretariat@poradniapp-slupca.pl

Agnieszka Kiełducka – pedagog resocjalizacyjny, oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog

dyrektor@poradniapp-slupca.pl

Katarzyna Maćkowiak- oligofrenopedagog, logopeda

k.mackowiak@poradniapp-slupca.pl

Agnieszka Narożna- pedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog, mediator

a.narozna@poradniapp-slupca.pl

Anna Pyrzyk- pedagog, oligofrenopedagog, doradca zawodowy

a.pyrzyk@poradniapp-slupca.pl

Ewa Chmielewska- pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy

e.chmielewska@poradniapp-slupca.p

Anna Budnik- psycholog, doradca zawodowy, tyflopedagog

a.budnik@poradniapp-slupca.pl

Violetta Durczyńska- psycholog

v.durczynska@poradniapp-slupca.pl

Marcin Dybalski- psycholog, specjalista w zakresie diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu

m.dybalski@poradniapp-slupca.pl

Weronika Umerle- psycholog

w.umerle@poradniapp-slupca.pl

 

 • PORADY PSYCHOLOGICZNE O CHARAKTERZE TERAPEUTYCZNYM

Wsparcie długoterminowe, cykl indywidualnych spotkań dla dzieci i młodzieży wymagających pomocy psychologicznej (stacjonarnie, zdalnie)

 

 • WARSZTATY GRUPOWE

Zajęcia wzmacniające kompetencje emocjonalno – społeczne (stacjonarnie, zdalnie)

 

 • TRENING PEWNOŚCI SIEBIE

 Program wsparcia dla dzieci niepewnych, ofiar przemocy rówieśniczej
(stacjonarnie, zdalnie)

 

 • MATERIAŁY EDUKACYJNE NA STRONIE INTERNETOWEJ PORADNI

 http://poradniapp-slupca.pl/category/dla-ucznia/

 

Proponujemy spotkania zdalne dla całych klas, roczników, całej społeczności uczniowskiej w formie online.

 

 

Pomoc dla rodzica w okresie pandemii

Oferujemy pomoc psychologiczną w formie indywidualnych i grupowych spotkań dla rodziców w trudnych sytuacjach związanych z pandemią i obciążeniami wynikającymi z edukacji zdalnej/hybrydowej dzieci oraz doświadczanymi konsekwencjami izolacji.

FORMY POMOCY

 • PORADY / KONSULTACJE / INSTRUKTAŻ
 • Indywidualnie bezpośrednio na terenie Poradni,
 • Indywidualnie i grupowo za pomocą aplikacji Teams (zdalnie)
 • Telefonicznie pod numerami:

(63) 275 10 79

(63) 277 13 22

kom. 516 418 680

 

 • Pocztą elektroniczną zgodnie z poniższym wykazem adresów :

SEKRETARIAT PORADNI sekretariat@poradniapp-slupca.pl

Agnieszka Kiełducka – pedagog resocjalizacyjny, oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog

dyrektor@poradniapp-slupca.pl

Katarzyna Maćkowiak- oligofrenopedagog, logopeda

k.mackowiak@poradniapp-slupca.pl

Agnieszka Narożna- pedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog, mediator

a.narozna@poradniapp-slupca.pl

Anna Pyrzyk- pedagog, oligofrenopedagog, doradca zawodowy

a.pyrzyk@poradniapp-slupca.pl

Ewa Chmielewska- pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy

e.chmielewska@poradniapp-slupca.p

Anna Budnik- psycholog, doradca zawodowy, tyflopedagog

a.budnik@poradniapp-slupca.pl

Violetta Durczyńska- psycholog

v.durczynska@poradniapp-slupca.pl

Marcin Dybalski- psycholog, specjalista w zakresie diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu

m.dybalski@poradniapp-slupca.pl

Weronika Umerle- psycholog

w.umerle@poradniapp-slupca.pl

 

 • TERAPIA RODZIN

Praca nad rekonstrukcją systemu wychowawczego, wsparcie w trudnych sytuacjach wychowawczych – na terenie Poradni (stacjonarnie)

 

 • WARSZTATY / PRELEKCJE

 Realizowane stacjonarnie na terenie szkół, przedszkoli oraz zdalnie za pomocą aplikacji Teams

 

 • SPOTKANIA INTERDYSCYPLINARNE

Spotkania specjalistów, rodziców, przedstawicieli szkół/przedszkoli oraz instytucji działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży powoływane do rozwiązywania konkretnych problemów dzieci/uczniów w celu projektowania skutecznej i efektywnej pomocy w indywidualnych, złożonych  przypadkach (na wniosek poradni, dyrektora szkoły/przedszkola, rodzica – stacjonarnie, zdalnie)

 

 • DYŻURY DLA RODZICÓW

Konsultacje, porady na terenie szkół/placówek

 

 • INTERWENCJE

 Szybka ścieżka pomocy w sytuacjach nagłych

 

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW

Grupa wsparcia to przestrzeń dla rodziców mierzących się na co dzień z trudami rodzicielstwa. Tu wszystko można. Można płakać, można się śmiać, można ponarzekać, można zapytać o doświadczenia innych rodziców, można opowiedzieć o tym, z czym sobie nie radzimy. Można posłuchać o czyichś wyzwaniach i zmaganiach.
Można dawać i czerpać z doświadczeń innych (zdalnie)

 • MATERIAŁY EDUKACYJNE NA STRONIE INTERNETOWEJ PORADNI

http://poradniapp-slupca.pl/category/dla-rodzica/

 

 

WSPOMAGANIE PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK W OKRESIE PANDEMII

 

 • KONSULTACJE/PORADY/INSTRUKTAŻ DLA NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW, SPECJALISTÓW

 Wsparcie w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i identyfikowaniu pierwszych symptomów niepokojących zachowań dzieci i młodzieży związanych ze skutkami pandemii oraz podejmowaniu działań zaradczych, planowych i interwencyjnych (stacjonarnie, zdalnie)

Telefonicznie

(63) 275 10 79

(63) 277 13 22

516 418 680

 

Drogą elektroniczną:

SEKRETARIAT PORADNI sekretariat@poradniapp-slupca.pl

Agnieszka Kiełducka – pedagog resocjalizacyjny, oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog

dyrektor@poradniapp-slupca.pl

Katarzyna Maćkowiak- oligofrenopedagog, logopeda

k.mackowiak@poradniapp-slupca.pl

Agnieszka Narożna- pedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog, mediator

a.narozna@poradniapp-slupca.pl

Anna Pyrzyk- pedagog, oligofrenopedagog, doradca zawodowy

a.pyrzyk@poradniapp-slupca.pl

Ewa Chmielewska- pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy

e.chmielewska@poradniapp-slupca.p

Anna Budnik- psycholog, doradca zawodowy, tyflopedagog

a.budnik@poradniapp-slupca.pl

Violetta Durczyńska- psycholog

v.durczynska@poradniapp-slupca.pl

Marcin Dybalski- psycholog, specjalista w zakresie diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu

m.dybalski@poradniapp-slupca.pl

Weronika Umerle- psycholog

w.umerle@poradniapp-slupca.pl

 

 • SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Spotkania specjalistów szkolnych/przedszkolnych, wychowawców- wymiana informacji i doświadczeń w celu doskonalenia swojej pracy, wzajemnego efektywnego wsparcia koleżeńskiego, wspólnego rozwiązywania problemów, wymiany dobrych praktyk (zdalnie)

 • WARSZTATY/PRELEKCJE

Tematyka realizowana zgodnie z ofertą Poradni

http://poradniapp-slupca.pl/oferta-na-rok-szkolny-2020-2021/

lub bieżącym zapotrzebowaniem szkół, przedszkoli, placówek (stacjonarnie, zdalnie)

 

 • SPOTKANIA INTERDYSCYPLINARNE

Spotkania specjalistów, wychowawców, rodziców oraz instytucji działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży powoływane do rozwiązywania konkretnych problemów dzieci/uczniów w celu projektowania skutecznej i efektywnej pomocy w indywidualnych, złożonych  przypadkach (stacjonarnie, zdalnie)

 

 • DYŻURY DLA NAUCZYCIELI

Porady/konsultacje na terenie szkół/placówek

 

 • INTERWENCJE

 Szybka ścieżka pomocy w sytuacjach nagłych, kryzysowych

 • MATERIAŁY EDUKACYJNE NA STRONIE INTERNETOWEJ PORADNI

 http://poradniapp-slupca.pl/category/dla-nauczyciela/

 

Stała oferta pomocy zamieszczona jest na stronie internetowej Poradni  

 http://poradniapp-slupca.pl/oferta-na-rok-szkolny-2020-2021/

 

REALIZUJEMY TAKŻE INNE FORMY WSPARCIA ZGODNE Z POTRZEBAMI WNIOSKODAWCY

Skip to content