Bezpłatna pomoc dla uczniów i uczennic z Ukrainy w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece w Słupcy

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy realizuje projekt Biblioteka dla wszystkich, równi, różni, ważni, którego celem jest zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży oraz opiekunom, przybyłym do Polski z Ukrainy w:

  • kontynuacji nauki w ukraińskiej szkole,
  • adaptacji do polskiej szkoły,
  • korzystaniu z różnych form zajęć rozwojowych w bibliotekach,
  • nauce języka polskiego,
  • integracji z młodymi Polkami i Polakami.

Projekt realizowany jest we współpracy z Save the Children International – międzynarodową organizacją humanitarną, która pomaga dzieciom i ich rodzinom na całym świecie, zwłaszcza zagrożonym społecznych wykluczeniem lub mieszkającym na terenach dotkniętych konfliktami.

Zapraszamy do kontaktu pod adresem:

ulica: Armii Krajowej 27 (budynek po byłym gimnazjum), 62-400 Słupca

telefon: 728 363 883

e-mail: biblioteka.slupca@gmail.com