Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Oferta

Poradnia prowadzi działalność obejmującą :

  • Diagnozę: psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, zawodoznawczą,
  • Terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną,
  • Socjoterapię,
  • Warsztaty,
  • Prelekcje,
  • Porady i konsultacje,
  • Mediacje,
  • Interwencje,
  • Sieć wsparcia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,
  • Grupę wsparcia dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych.

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Dziękujemy za dotychczasową współpracę. Państwa cenne uwagi posłużą nam do doskonalenia pracy Poradni, tak abyśmy mogli skuteczniej i efektywniej wspierać Państwa w codziennej pracy
z dzieckiem i jego rodziną.
Życzymy Państwu wielu sukcesów w nowym roku szkolnym 2017/2018.

Dyrektor Poradni
Agnieszka Kiełducka

Skip to content