Aktualności

Spotkanie Sieci Surdopedagogów i Surdopsychologów w Wielkopolsce

5 października 2018r. odbyło się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy spotkanie Sieci Surdopedagogów i Surdopsychologów w Wielkopolsce. W spotkaniu wzięli udział specjaliści z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Poznaniu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie Filia w Koninie,…

Zaproszenie do udziału w spotkaniu ZDROWIE PSYCHICZNE – POROZMAWIAJMY

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupcy będąca ambasadorem projektu „Ocena Kondycji Psychicznej – Miej to z głowy”, finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia, realizowanego przez Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość serdecznie zaprasza w imieniu swoim i Stowarzyszenia do udziału w serii prelekcji pod wspólnym hasłem „Zdrowie psychiczne –porozmawiajmy”, które odbędzie się 13 listopada 2018r.…

Komunikat

Szanowni Państwo Informuję, iż od roku szkolnego 2018/2019 Poradnia nie prowadzi terapii psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Udzielamy jedynie porad i konsultacji psychologa dla nauczycieli, rodziców oraz pełnoletnich uczniów. Prosimy Państwa o korzystanie z usług placówek, które udzielają wsparcia w zakresie terapii psychologicznej w ramach NFZ. Powiadomimy Państwa, gdy sytuacja ulegnie…

Zaproszenie do udziału w Dniu Otwartym Poradni

Dyrektor oraz Specjaliści  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupcy zapraszają  do udziału w Dniu Otwartym Poradni 29 maja 2018 r. w godz. 10:00 – 17.30   Zachęcamy do skorzystania z : porad i konsultacji dla rodziców na temat problematyki wychowawczej i wspierania rozwoju dzieci, instruktażu do pracy z dzieckiem dotyczącego przezwyciężania deficytów rozwojowych, porad…

Udział w zajęciach otwartych w SOSW w Słupcy

Dyrektor Poradni pani Agnieszka Kiełducka wraz z pracownikami Anną Budnik, Anną Pyrzyk i Piotrem Jóźwiakiem w dniach 23, 24 i 25 kwietnia skorzystali z zaproszenia pani Anny Mydłowskiej Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy do udziału w zajęciach pokazowych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Wyjazd szkoleniowy

W dniach  09.04.2018 r. i 16.04.2018 r.  dyrektor pani Agnieszka Kiełducka i pracownicy poradni w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych i dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie postępowania diagnostyczno-orzekającego odnośnie dzieci z dysfunkcją wzroku i słuchu uczestniczyli w zespołach orzekających w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r.…

Szkolenie uczestników projektu ORE

Dnia 28 i 29 listopada w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy odbyło się szkolenie dotyczące modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA oraz materiałów postdiagnostycznych a także wdrażania standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych. Przygotowanie Uczestników do wdrażania narzędzi diagnostycznych w obszarze emocjonalno-społecznym było częścią projektu pozakonkursowego pn. „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” realizowanego przez Ośrodek…

Szkolenie uczestników projektu ORE

Zapraszam uczestników Projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne Polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego…

Wdrażanie modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych

Informujemy, że pani Agnieszka Kiełducka została koordynatorem ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach Projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne Polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie:…

Zaproszenia na spotkania grup wsparcia

Zapraszamy na spotkania grup wsparcia dla nauczycieli prowadzone w naszej poradni. W związku ze zmianami w systemie szkół proponujemy, aby w przypadku grup wsparcia pedagogów i psychologów w odmiennych terminach uczestniczyli specjaliści pracujący z uczniami młodszymi oraz pedagodzy pracujący z młodzieżą (klasy VI-VII, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne). Serdecznie zapraszamy i prosimy o potwierdzanie przybycia…

Program „W ratowaniu życia pierwsze minuty najważniejsze”

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych i Zdarzeń Losowych „Ratujmy Życie” w Słupcy zaprasza wszystkich mieszkańców Powiatu Słupeckiego (szczególnie w wieku 55+) do uczestnictwa w bezpłatnym programie dotyczącym zdobywania praktycznej wiedzy na temat pierwszej pomocy pt. „W ratowaniu życia pierwsze minuty najważniejsze” – projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz…