Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Dziecko, które zachowuje się w sposób nieakceptowany społecznie może zostać ocenione jako źle wychowane, ale może być potraktowane jako osoba z zaburzeniami w obszarze zdrowia psychicznego, co znajduje swoje miejsce w klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych. Konieczne jest znalezienie przyczyn takiego stanu rzeczy, aby otoczyć dziecko pomocą.

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Jesteśmy w trakcie nowego doświadczenia. Zostajemy w domach, ograniczamy wyjścia do niezbędnego minimum, w tle ciągle słyszymy nowe doniesienia o koronawirusie. Tuż przy nas, w tym czasie są także dzieci, które, podobnie jak my, doświadczają wielu trudnych emocji – od lęku, przez smutek i złość. One również mierzą się z wyzwaniami i pytaniami: „Co się teraz będzie działo?”, „Dlaczego jesteśmy w domu ?”.

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Dziękujemy za nominację Zespołowi Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Słupcy. Podejmujemy wyzwanie dla Agnieszki https://www.siepomaga.pl/budzimy-agnieszke Nominujemy do #GaszynChallenge: Wydział Oświaty i Promocji Starostwa Powiatowego w Słupcy Referat Oświaty i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miasta w Słupcy Liceum Ogólnokształcące w Słupcy

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Bajkoterapia w ostatnim czasie staje się coraz bardziej popularna, gdyż nie tylko terapeuci, ale i nauczyciele oraz rodzice sięgają po bajki terapeutyczne, które  nazywane także bajkami-pomagajkami, i na dobre zagościły w literaturze dziecięcej. Bajkoterapia jest ważną metodą wspierania i oddziaływania terapeutycznego we wczesnych okresach rozwoju dziecka. Jest to metoda adresowana do dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym (od 3-4 do 9-10 lat).

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Starosta Słupecki Jacek Bartkowiak zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące projektu pn.: „Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim” które odbędzie się 18 czerwca 2020 r. o godzinie 11:00 w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy, przy ul. Poznańskiej 20. Gościem spotkania będzie prof. dr hab. med. Marek Jóźwiak Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej   http://www.orsk.ump.edu.pl/pl/szpital/projekty_unijne_fundusze_europejskie/projekt_finansowany_z_efs/o_projekcie_v2.html

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

[1] Definicja stresu: Stres jest to zespół specyficznych i niespecyficznych reakcji organizmu na zdarzenia bodźcowe, które zakłócają jego równowagę i wystawiają na poważną próbę lub przekraczają jego zdolność radzenia sobie. Stres to nieswoista reakcja organizmu na wymagającą sytuację.

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Czym jest motywacja? Motywacja to zespół procesów psychicznych i fizjologicznych, które leżą u podłoża ludzkich zachowań. Pochodzi od łacińskiego słowa movere i oznacza „ruszać się”, tak więc, motywacja to wszystko, co porusza, pobudza człowieka do działania. Głównym celem procesów motywacyjnych jest ukierunkowanie jednostki na osiągnięcie określonych, istotnych dla niej celów.

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Motywacja to nieodłączny element życia każdego z nas – towarzyszy Nam w każdym możliwym obszarze ludzkiej egzystencji.  Badania naukowe dowodzą, iż osoby żyjące w przekonaniu, że świat oferuje im same pozytywne możliwości, a ludzie wokół nich zarażają pozytywną energią, są szczęśliwsi i odnoszą większe sukcesy.

Skip to content