INFOLINIA I POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Szanowni Państwo uprzejmie przypominamy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupcy pracuje w trybie stacjonarnym od 4 maja 2020r. i przyjmuje interesantów na terenie swojej siedziby w obowiązującym reżimie sanitarnym.

Realizujemy także formy wsparcia telefonicznie, drogą elektroniczną oraz za pomocą platformy Teams. W roku  szkolnym 2020/2021 uruchomiliśmy nowe formy wsparcia dla dzieci, rodziców/uczniów i nauczycieli, które zawarte są na stronie internetowej Poradni http://poradniapp-slupca.pl/oferta-na-rok-szkolny-2020-2021/ oraz w przesłanej do przedszkoli, szkół i placówek ofercie pomocy psychologiczno-pedagogicznej opracowanej na obecny rok szkolny.

Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na możliwość korzystania z terapeutycznych form wsparcia, zarówno dla dzieci jak i rodziców, które realizowane są przez psychologów, pedagogów i logopedę: terapia logopedyczna, porady psychologiczne o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży, porady i konsultacje specjalistów dla rodziców i nauczycieli, zajęcia pedagogiczne o charakterze terapeutycznym dla dzieci, terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży, terapia rodzin itp.

Poradnia zapewnia także możliwość skorzystania ze wsparcia telefonicznego dla rodziców, a przede wszystkim dla dzieci/uczniów doświadczających trudnych emocji. Dostępne numery telefonów, pod które można dzwonić:

(63) 275 10 79

(63) 277 13 22

kom. 516 418 680

Dyżur telefoniczny od poniedziałku do piątku pod tymi numerami pełnią specjaliści Poradni

Poniedziałek: 9:00-18:00

Wtorek : 7:30- 17:30

Środa: 7:30- 16:15

Czwartek: 8:00- 17:30

Piątek: 7:30- 15:00

UWAGA!

Informujemy, że Poradnia w okresie ferii zimowych uruchamia całodobową infolinię 780 170 948 dla dzieci i młodzieży w kryzysie emocjonalnym.
W razie zwiększonego zapotrzebowania na tę formę pomocy infolinia będzie działać dłużej.

Dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice mogą uzyskać wsparcie, dzwoniąc także na bezpłatną, całodobową infolinię 800 080 222. Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Zapraszamy także do kontaktu drogą elektroniczną zarówno rodziców jak i dzieci/uczniów.

Na adresy mailowe podane poniżej można kontaktować się z wybranymi specjalistami.

 

mgr Agnieszka Kiełducka dyrektor@poradniapp-slupca.pl pedagog resocjalizacyjny, oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog
mgr Katarzyna Maćkowiak k.mackowiak@poradniapp-slupca.pl oligofrenopedagog, logopeda
mgr Agnieszka Narożna a.narozna@poradniapp-slupca.pl pedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog, mediator
mgr Anna Pyrzyk a.pyrzyk@poradniapp-slupca.pl pedagog, oligofrenopedagog, doradca zawodowy
mgr Ewa Chmielewska e.chmielewska@poradniapp-slupca.pl pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy
mgr Anna Budnik a.budnik@poradniapp-slupca.pl psycholog, doradca zawodowy, tyflopedagog
mgr Violetta Durczyńska v.durczynska@poradniapp-slupca.pl psycholog
mgr Marcin Dybalski m.dybalski@poradniapp-slupca.pl psycholog, specjalista w zakresie diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu
mgr Weronika Umerle w.umerle@poradniapp-slupca.pl psycholog

Prosimy o przekazanie powyższej informacji dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji  i zachęcamy do współpracy.

 

Z poważaniem

Agnieszka Kiełducka

Dyrektor Poradni