LIST OTWARTY DO DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK  POWIATU SŁUPECKIEGO

logo

 

Szanowni Państwo,

 

po wielu miesiącach nauki zdalnej, przyszedł czas, kiedy możemy ponownie powitać uczniów w murach naszych szkół. Mimo, iż wielu z nich z utęsknieniem czekało na ten moment, chcielibyśmy zwrócić Państwa szczególną uwagę na fakt, iż nie dla wszystkich jest to łatwa zmiana. Ostatnie miesiące dla wielu uczniów były czasem podwyższonego poziomu stresu i napięcia emocjonalnego, tęsknoty, samotności, a niekiedy uczucia straty, czy żałoby na skutek śmierci bliskich osób. Obecna sytuacja jest nowa i wyjątkowa dla całej społeczności szkolnej – zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, czy pracowników szkół. Nikt z nas nie miał szans, by zregenerować siły po wydarzeniach ostatnich miesięcy lub chociażby odreagować zbędne napięcie. Powrót do szkół dla wielu uczniów stanowi ogromne wyzwanie, dlatego tak istotnym jest, by oszczędzić im dodatkowego stresu związanego z nadmiarem szkolnych obowiązków oraz egzekwowaniem zdobytej wiedzy w formie sprawdzianów, kartkówek, czy odpowiedzi ustnych.

Pedagodzy i psycholodzy pracujący w słupeckiej Poradni w ostatnim czasie szczególnie wyraźnie dostrzegają wpływ pandemii i nauki zdalnej na stan psychiczny dzieci i młodzieży.  Podejmujemy pracę z uczniami, którzy szukają pomocy i wsparcia w murach naszej placówki. Zmagamy się z trudnościami w zakresie kontroli emocji, nadmiernego pobudzenia, a często nawet poczucia głębokiego smutku, odrzucenia, społecznej izolacji, czy zaburzeń depresyjnych. Z naszych obserwacji i wniosków wynika, iż uczniowie potrzebowali i poszukiwali bezpośredniego kontaktu, wsparcia i rozmowy. Dlatego też kierujemy do Was Drodzy Dyrektorzy i Nauczyciele naszą prośbę: otwierając szkoły po tak długim czasie, starajcie się zapewnić uczniom przestrzeń i czas na to, by na nowo mogli zaadaptować się w środowisku szkolnym i klasowym oraz zbudowali w sobie poczucie bezpieczeństwa i motywacji do podejmowania obowiązków szkolnych.

Swój apel kierujemy przede wszystkim do Wychowawców, by w tym czasie w sposób szczególny zadbali o relacje w klasie. Pozwólcie uczniom na nowo się poznać, podzielić wrażeniami z ostatnich miesięcy, zbudować nową (wspólną) społeczność. Skupcie się na emocjach swoich wychowanków, proponujcie ćwiczenia relaksacyjne, współpracujcie z rodzicami, reagujcie na niepokojące sygnały wysyłane przez dzieci (takie jak nadmierne zmęczenie, poczucie izolacji, osamotnienia, nadmierny lęk przed oceną lub brak motywacji do działania).

W pracy przedmiotowej również zalecamy okres adaptacji i przyzwyczajenia się do innego rodzaju wysiłku intelektualnego. Pamiętajcie, by zamiast skupiać się na kontroli zeszytów i notatek z nauki zdalnej, wzbudzić zainteresowanie i motywację do pracy w warunkach klasowych. Wstrzymajcie się Drodzy Nauczyciele z ocenianiem, starajcie się nie przeciążać uczniów nadmiarem wiedzy. Kontrolujcie poziom dotychczasowych umiejętności, poprzez przeprowadzanie diagnoz sprawdzających, co uczniowie wiedzą i co pamiętają, a w jakich obszarach potrzebują pomocy. Spędźcie ten czas na wspólnym spacerze, przygotujcie lekcje w plenerze lub zajęcia grupowe. Wykorzystujcie swoją kreatywność i zarażajcie nią uczniów. Pandemia i wspomnienia wydarzeń, które miały miejsce na jej skutek, nadal z nami pozostają, dlatego też należy skupić się na zadbaniu o stan emocjonalny uczniów, o budowanie odporności psychicznej i dobrych doświadczeń, które będą stanowiły fundament tego, by na nowo otworzyć się na szkolną rzeczywistość.

Taki początek zajęć oraz perspektywa tego, iż czekająca uczniów rzeczowość, to nie tylko codzienne kartkówki, testy i sprawdziany, ale też otwartość i zrozumienie dla różnych emocji dziecka, stworzą szansę na zmniejszenie nierówności edukacyjnych, z którymi zmagamy się na skutek nauki zdalnej. Pozwoli to również na odbudowanie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji w grupie, jak również ułatwi przejście procesu ponownej adaptacji w środowisku szkolnym. Dzieci powrócą do szkół z nowymi doświadczeniami, często z bagażem emocji o różnym stopniu nasilenia, dlatego tak ważne jest, by wykazać się zrozumieniem i gotowością wsparcia.

Apelujemy również do Państwa – Nauczycieli, byście pamiętali także o sobie. Korzystajcie z pomocy i wsparcia szkolnych specjalistów, psychologów i pedagogów. Dbajcie również o swoje zdrowie psychiczne i komfort pracy, co pozwoli na większą uważność i elastyczność oraz umożliwi wykorzystanie posiadanych zasobów w codziennej pracy. Nie zapominajcie, że możecie liczyć również na nasze wsparcie. Specjaliści Poradni niezmiennie pozostają do Państwa dyspozycji.

 

TRZYMAMY KCIUKI I JESTEŚMY Z WAMI.

 

 

 

 

Dyrektor i Specjaliści

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Słupcy