Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Opracowanie w formie tabelarycznej jest propozycją dokumentowania pracy z opiekunami, uwzględniającą zarówno cel interwencji, jak i zaplanowane działania. Przejrzysta forma pozwala korzystać z tej pomocy w sposób praktyczny, czytelnie organizując podejmowane ustalenia.

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Poniższe pytania można wykorzystać, jako pomoc do budowania w rodzicach świadomości ważnych obszarów wymagających poruszania podczas rozmów z dziećmi. Zasygnalizowano w nich ważne problemy, często występujące w relacjach dzieci i rodziców, poszukujących pomocy u szkolnych specjalistów. Pytania przygotowane są w formie pozwalającej na szybkie powielanie i przekazanie rodzicom np. podczas spotkania z rodzicami.

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Poniższa ankieta ma służyć nauczycielom, szczególnie wychowawcom i szkolnym specjalistom w diagnozowaniu potrzeb, uzdolnień, silnych stron ich uczniów. Ważne, aby przy kolejnych pytaniach wyjaśnić uczniom ich znaczenie i naprowadzić na możliwie jak najszersze udzielenie odpowiedzi. Wskazane jest, aby wręczając dzieciom ankiety (może to być jak najbardziej cały zespół klasowy) wyjaśniać zasady jej wypełniania. Jest to także dobra okazja do przypomnienia uczniom, do kogo mogą […]

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Narzędzie to ma angażować wychowawców i nauczycieli przedmiotowych, wspieranych przez pedagogów, do organizowania w swojej pracy swoistej mapy dotyczącej uczniów uzdolnionych oraz przejawiających problemy w opanowaniu poszczególnych przedmiotów. Ważnym aspektem opracowania w formie tabelarycznej jest skłonienie nauczycieli do uwzględnienia przyczyn przejawianych przez uczniów trudności a także wyłonienie grupy uczniów szczególnie wymagających uwagi, z powodu problemów w zakresie emocji i zachowania.

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Rozmawiając z młodymi ludźmi często powtarzam, że nawet za miliony dolarów nie chciałabym jeszcze raz dorastać. Cenną wiedzą osób dorosłych jest przekonanie, że trudne chwile w życiu zawsze przemijają. Większość ludzi dojrzałych przechodząc przez życiowe kryzysy ma w sobie świadomość, że za jakiś czas spokój znowu nastanie.

Skip to content