Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Narzędzie to ma angażować wychowawców i nauczycieli przedmiotowych, wspieranych przez pedagogów, do organizowania w swojej pracy swoistej mapy dotyczącej uczniów uzdolnionych oraz przejawiających problemy w opanowaniu poszczególnych przedmiotów. Ważnym aspektem opracowania w formie tabelarycznej jest skłonienie nauczycieli do uwzględnienia przyczyn przejawianych przez uczniów trudności a także wyłonienie grupy uczniów szczególnie wymagających uwagi, z powodu problemów w zakresie emocji i zachowania.

Rozmawiając z młodymi ludźmi często powtarzam, że nawet za miliony dolarów nie chciałabym jeszcze raz dorastać. Cenną wiedzą osób dorosłych jest przekonanie, że trudne chwile w życiu zawsze przemijają. Większość ludzi dojrzałych przechodząc przez życiowe kryzysy ma w sobie świadomość, że za jakiś czas spokój znowu nastanie.

Skip to content