Rozmowy i konsultacje z rodzicami

Opracowanie w formie tabelarycznej jest propozycją dokumentowania pracy z opiekunami, uwzględniającą zarówno cel interwencji, jak i zaplanowane działania. Przejrzysta forma pozwala korzystać z tej pomocy w sposób praktyczny, czytelnie organizując podejmowane ustalenia.

Rozmowy i konsultacje z rodzicami