Silne strony i potrzeby – karta pracy

Narzędzie do wykorzystania w pracy z dzieckiem, służące budowaniu autorefleksji w zakresie dostrzegania przez nie swoich silnych stron i potrzeb. Służy także budowaniu przez dziecko świadomości, że potrzeby można realizować poprzez planowanie działań do tego prowadzących.

Silne strony i potrzeby – karta pracy