Diagnoza potrzeb – ankieta dla uczniów

Poniższa ankieta ma służyć nauczycielom, szczególnie wychowawcom i szkolnym specjalistom w diagnozowaniu potrzeb, uzdolnień, silnych stron ich uczniów. Ważne, aby przy kolejnych pytaniach wyjaśnić uczniom ich znaczenie i naprowadzić na możliwie jak najszersze udzielenie odpowiedzi. Wskazane jest, aby wręczając dzieciom ankiety (może to być jak najbardziej cały zespół klasowy) wyjaśniać zasady jej wypełniania. Jest to także dobra okazja do przypomnienia uczniom, do kogo mogą w szkole zwracać się pomoc.

Diagnoza potrzeb – ankieta dla uczniów