Pliki do pobrania

    1. WNIOSKI

Wniosek o badanie

Wniosek o wydanie opinii/informacji o wynikach diagnozy

Wniosek o wydanie orzeczenia/opinii

Wniosek o terapię, poradę/konsultację, instruktaż

Wniosek o warsztaty/prelekcje

    1. OPINIE

Opinia o dziecku dotycząca zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

Opinia o uczniu dotycząca zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

Opinia o dziecku dotycząca wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (przedszkole)

Opinia o uczniu dotycząca wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (szkoła)

    1. ZAŚWIADCZENIA

Informacja o stanie zdrowia dziecka/ucznia dotyczące zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

Zaświadczenie lekarskie dotyczące kształcenia specjalnego/wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Zaświadczenie lekarskie dotyczące nauczania indywidualnego

Zaświadczenie lekarza medycyny pracy