Pliki do pobrania

    1. WNIOSKI

 

Wniosek o badanie
 

 

 

 

Wniosek o wydanie opinii/informacji o wynikach diagnozy
 

 

 

 

Wniosek o wydanie orzeczenia/opinii
 

 

 

 

Wniosek o terapię, poradę/konsultację, instruktaż
 

 

 

 

Wniosek o warsztaty/prelekcje
 

 

 

    1. OPINIE

 

Opinia o dziecku dotycząca zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 

 

 

 

Opinia o uczniu dotycząca zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
 

 

 

 

Opinia o dziecku dotycząca wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (przedszkole)
 

 

 

 

Opinia o uczniu dotycząca wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (szkoła)
 

 

 

 

Opinia o uczennicy/uczniu sprawiającej/ym trudności wychowawcze
 

 

 

    1. ZAŚWIADCZENIA

 

Informacja o stanie zdrowia dziecka/ucznia dotyczące zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
 

 

 

 

Zaświadczenie lekarskie dotyczące kształcenia specjalnego/wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 

 

 

 

Zaświadczenie lekarskie dotyczące nauczania indywidualnego
 

 

 

 

Zaświadczenie lekarza medycyny pracy