Komunikat Starosty Słupeckiego

Prosimy o zapoznanie się z informacją przekazaną przez Starostę Słupeckiego.