Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Oferta

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupcy prowadzi badania diagnostyczne w zakresie:

  • wczesnego wspomagania i stymulowania rozwoju dziecka w wieku 0-6 lat
  • oceny dojrzałości szkolnej
  • rozpoznanie przyczyn niepowodzeń dydaktycznych i trudności wychowawczych
  • udzielenia pomocy dzieciom i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce pisania i czytania
  • rozwoju mowy
  • pomocy uczniom w wyborze zawodu i dalszego kształcenia stosownie do ich możliwości intelektualnych, zainteresowań i stanu zdrowia.

 

W poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzona jest również terapia dotycząca:

  • wspomagania dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem emocjonalno-społecznym
  • wspieranie rodziców w pełnieniu przez nich funkcji związanych z wychowaniem oraz rozwojem dzieci i młodzieży
  • stymulowanie rozwoju mowy i korygowanie wad wymowy
  • udzielanie pomocy w opanowywaniu umiejętności pisania, czytania oraz liczenia

 

Poradnia współpracuje z placówkami organizującymi opiekę, wychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży. Bierze czynny udział w pedagogizacji rodziców.

 

W Poradni działa również Zespół Orzekający, w skład którego wchodzą:
1) dyrektor poradnia jako przewodniczący
2) pracownicy pedagogiczni (psycholog, pedagog)
3) lekarz
4) na swoje życzenie – rodzice

Skip to content