Spotkanie dla nauczycieli ze Słupcy i powiatu słupeckiego

Dnia 28 listopada 2016 roku w Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy  odbyło się spotkanie dla nauczycieli ze Słupcy i powiatu słupeckiego, pracujących we wszystkich typach szkół.

Celem wydarzenia było doskonalenie umiejętności uczenia się i nauczania. Zajęcia poprowadziła Pani Sylwia Śmigielska z zastosowaniem metody warsztatowo-wykładowej, według ustalonego programu, który uwzględniał:

  • wybrane techniki uczenia się,
  • mózg a efektywność uczenia się,
  • myślenie wizualne,
  • mapy myśli.

Warsztatom towarzyszyła wystawa książek a uczestnicy otrzymali tematyczne zestawienie bibliograficzne oraz zaświadczenia o udziale w szkoleniu.