Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Strona główna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupcy jest placówką oświatową, której organem prowadzącym jest Powiat Słupecki,  organem nadzorującym Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wydział Nadzoru Pedagogicznego w Koninie.

Poradnia obejmuje swoim oddziaływaniem szkoły i placówki na terenie powiatu słupeckiego:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupcy rozpoczęła swoją działalność oświatową 1 października 1971 roku, z siedzibą przy ul. Poznańskiej 15. Podstawowym zadaniem placówki było prowadzenie działalności w zakresie poradnictwa wychowawczego i zawodowego oraz działalności diagnostycznej, w celu ustalenia przyczyn trudności w nauce dzieci i młodzieży.  W roku szkolnym 1975/1976 powołano Zespół Orzekający kwalifikujący uczniów do odpowiednich form kształcenia specjalnego. Rozpoczęto promowanie zajęć reedukacyjnych i logopedycznych, prowadzono doradztwo dla rodziców w zakresie przyczyn trudności w nauce dzieci i młodzieży, dojrzałości szkolnej, wyboru dalszego kierunku kształcenia, mechanizmu powstawania zjawiska niedostosowania społecznego. Rozwijało się doradztwo zawodowe.

W 1987 roku funkcję dyrektora poradni objęła Halina Nowakowska. Sprawowała ją do 1 września 2006 roku. W 1994 roku poradnia otrzymała do swojej dyspozycji 7 pomieszczeń w budynku przylegającym do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Słupcy, przy ul. Plac Szkolny 1B. W październiku 1999 roku decyzją władz poradnia została przeniesiona do pomieszczeń bursy przy ul. Wojska Polskiego 13. Warunki pracy w nowej siedzibie zostały unowocześnione dzięki doposażeniu w pomoce dydaktyczne (szczególnie w zakresie terapii logopedycznej i pedagogicznej) oraz testy psychologiczne. 4 października 2002 roku Rada Powiatu Słupeckiego nadała Poradni odznakę „Zasłużony Dla Powiatu Słupeckiego”.

1 września 2006 roku funkcję dyrektora poradni objęła Violetta Durczyńska. W listopadzie 2007 roku Wielkopolski Kurator Oświaty wskazał Zespół Orzekający działający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy jako właściwy do orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej, niesłyszącej  i słabosłyszącej oraz z autyzmem, na terenie powiatu słupeckiego.

 Od 1 września 2016 roku funkcję dyrektora poradni pełni Agnieszka Kiełducka.

Skip to content