Zaproszenie do udziału w spotkaniu ZDROWIE PSYCHICZNE – POROZMAWIAJMY

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupcy będąca ambasadorem projektu „Ocena Kondycji Psychicznej – Miej to z głowy”, finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia, realizowanego przez Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość serdecznie zaprasza w imieniu swoim i Stowarzyszenia do udziału w serii prelekcji pod wspólnym hasłem „Zdrowie psychiczne –porozmawiajmy”, które odbędzie się 13 listopada 2018r. w Słupcy.

                                                          

Program:       

11:00 – 11:20

„Miej to z głowy”, czyli o projekcie wspierającym kondycję psychiczną pracowników narażonych na wypalenie zawodowe.

Magdalena Adamska-Kijko, koordynatorka regionalna projektu

11:20-11:50    

Blokady komunikacyjne jako źródło niepowodzeń w relacjach interpersonalnych.

Agnieszka Narożna- pedagog

 11:50-13:50    

Jak pokonać wypalenie zawodowe? Work- life balance równowaga między życiem prywatnym a zawodowym.

Agnieszka Telega – psycholog

13:50-14:10    

Przerwa kawowa      

 14:10- 14:40   

Zarządzanie emocjami w sytuacjach kryzysowych

Marcin Dybalski – psycholog

14:40-16:40   

Jak efektywnie radzić sobie ze stresem

Łucja Cofta – psycholog

 

Spotkanie dedykowane jest w szczególności:

  • nauczycielom i specjalistom szkolnym,
  • pracownikom administracji,
  • pracownikom służb mundurowych,
  • pracownikom opieki zdrowotnej,
  • pracownikom pomocy społecznej.

Prelegentami będą realizatorzy projektu: psycholodzy, psychoterapeuci współpracujący ze Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość oraz specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy.

Zgłoszenia imienne przyjmujemy w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Słupcy do dnia 26.10.2018r. pod numerem telefonu 63 277-13-22 oraz pod adresem mailowym sekretariat@poradniapp-slupca.pl

O miejscu wydarzenia powiadomimy Państwa niezwłocznie po zamknięciu listy uczestników, poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Poradni, w zakładce AKTUALNOŚCI. http://poradniapp-slupca.pl/category/aktualnosci/

Zapraszam serdecznie

Dyrektor Poradni

Agnieszka Kiełducka

 

 

JAK POKONAĆ WYPALENIE ZAWODOWE?

WORK- LIFE BALANCE – RÓWNOWAGA MIĘDZY ŻYCIEM PRYWATNYM A ZAWODOWYM.

 

Czym jest a czym nie jest wypalenie zawodowe? Jak rozpoznać jego pierwsze symptomy? W jaki sposób przezwyciężyć stan obniżonego zadowolenia z wykonywanej pracy? Jak znaleźć równowagę między życiem zawodowym a osobistym?

Zapraszamy wszystkie osoby, dla których znalezienie odpowiedzi na powyższe pytania ma znaczenie. Podczas prelekcji zaproponowane zostaną konkretne rozwiązania przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Korzyścią dla uczestników będzie również możliwość anonimowego zweryfikowania własnej kondycji psychicznej w kontekście przemęczenia zawodowego.

 

Agnieszka Telega – psycholożka, biegła sądowa, trenerka. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej wykorzystując techniki terapii systemowej skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Prowadzi terapię osób doświadczających reakcji na stres, zaburzeń adaptacyjnych, lękowych oraz depresji.

Diagnozuje i opiniuje dla sądów, jako stała biegła sądowa przy SO w Poznaniu od 2014 roku. Prowadzi zajęcia warsztatowe dla dorosłych, młodzieży oraz dzieci od 2003 roku. Zrealizowała ponad 4,5 tysiąca godzin szkoleniowych. Więcej informacji: www.poznanski-psycholog.pl

 

JAK EFEKTYWNIE RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM?

 

W obliczu wielu zawodowych wyzwań, także tych związanych ze wspieraniem drugiego człowieka, niezwykle ważna jest umiejętność efektywnego radzenia sobie ze stresem i zapobiegania jego skutkom. Zaprezentowane podczas prelekcji strategie skutecznie wspierają kondycję psychofizyczną. Stosowane regularnie zwiększają samoświadomość w obszarze aktualnych potrzeb, granic, możliwości. Wpływają także na jakość codziennego funkcjonowania tak, by dłużej cieszyć się zdrowiem oraz zwiększać równowagę w pracy i w życiu na płaszczyznach: umysłowej, cielesnej i społecznej.

 

Łucja Cofta – psycholożka, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, głównie w pracy z dorosłymi (także z niepełnosprawnością) oraz z dziećmi. Prowadzi grupowe treningi psychologiczne i konsultacje indywidualne. Pracuje m.in. metodą Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest także instruktorką ćwiczeń psychofizycznych. Jej pasją są różnorodne formy pracy z ciałem uwalniające swobodę ekspresji i naturalny potencjał.

 

BLOKADY KOMUNIKACYJNE, JAKO ŹRÓDŁO NIEPOWODZEŃ
W RELACJACH INTERPERSONALNYCH.

 

Zdarzają się sytuacje, kiedy komunikaty jednego z rozmówców powodują zniechęcenie do dalszej rozmowy.  Czy posługujemy się takimi komunikatami? Jakie zwroty lub wyrażenia wzmagają poczucie złości lub mogą spowodować obniżenie poczucia własnej wartości? Czy stosowanie blokad komunikacyjnych jest działaniem świadomym?

Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziecie Państwo podczas prelekcji nt. blokad komunikacyjnych. Uczestnicy dowiedzą się, jakie blokady komunikacji interpersonalnej są najczęściej stosowane  oraz będą mogli zweryfikować, które z blokad sami stosują, co będzie pierwszym krokiem do doskonalenia umiejętności konstruktywnego porozumienia się.

Agnieszka Narożna – pedagog, oligofrenopedagog oraz profilaktyk, trener programu PRIDE – Rodzinna Opieka Zastępcza i PRIDE Adopcja. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy dziećmi oraz z rodzinami zastępczymi, sądowy kurator społeczny, ukończyła kurs na mediatora rodzinnego oraz kurs doskonalący ”Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. I”.

 

ZARZĄDZANIE EMOCJAMI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH.

 

Emocje są jednym z kluczowych czynników determinujących zachowanie człowieka. Skuteczne radzenie sobie w sytuacjach trudnych zależy między innymi od  umiejętności zarządzania własnymi emocjami. Rozwijając dojrzałość emocjonalną wpływamy na efektywność podejmowanych działań związanych z każdym obszarem funkcjonowania. Udział w spotkaniu będzie okazją do uświadomienia sobie roli emocji w kontekście wyzwań życia codziennego.

 

Marcin Dybalski – psycholog, pracuje z młodzieżą niepełnosprawną oraz z osobami dorosłymi. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z diagnozą trudności edukacyjnych i wychowawczych, psychoedukacją rodziców, rozwijaniem kompetencji rodzicielskich. Zajmuje się także wspieraniem rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.