Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Umiejętność czytania ze zrozumieniem jest niezbędna w codziennym funkcjonowaniu. Proponujemy Państwu przykładowe ćwiczenia dla młodszych dzieci, wprawiające je do efektywnego czytania dłuższych tekstów. Ćwiczenia czytania ze zrozumieniem

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Gotowość szkolna to inaczej stopień rozwoju dziecka niezbędny do podjęcia obowiązków związanych z rozpoczęciem nauki w szkole. To zespół tych cech psychofizycznych ukształtowanych w okresie pierwszych 7 lat życia, które umożliwiają dziecku przystosowanie się do nauki w szkole.

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupcy poleca film: GADKI Z PSEM – proste rozmowy o trudnych sprawach. Film opracowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawną Fundację Dzieci Niczyje) inspirowane materiałami Rady Europy Kiko and the Hand oraz brytyjskiej organizacji NSPCC Underwear Rule.

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Z psychologii rozwojowej wiemy, że dzieci najpierw rozumieją słowa, a dopiero później  uczą się je wypowiadać. Początek rozumienia słów przypada na 9, 10 m-c życia. Wtedy to właśnie dziecko kieruje wzrok na przedmiot o który pytamy. Po pierwszym roku życia dziecko rozumie proste pytania i polecenia np. „daj auto”, „gdzie tata”?

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Człowiek posiada kilka rodzajów słuchu: fizjologiczny, muzyczny, fonematyczny. Aby dziecko mogło nauczyć się pisać i czytać niezbędny jest doskonale działający słuch fizjologiczny i fonematyczny. W przypadku uszkodzenia słuch fonematycznego dzieci nie słyszą różnic między głoskami, a co za tym idzie nie potrafią ich zapisywać w postaci liter.

Skip to content