Zabawy i ćwiczenia z dziećmi

Przedstawiamy przykładowe zabawy i ćwiczenia logopedyczne dla dzieci. Zapraszamy do zapoznania się z nimi i wykorzystania w pracy z dziećmi.

 • Przeczytaj wyrazy, podkreśl literę którą się różnią:

obrazek

kosa – rosa                               Jola – Tola
woda – soda                              kufer – kuter
beczka – teczka                         rzeka – rzepa
bilet – balet                                sobota – robota
tama – tara                                chata – szata
huta – nuta                                rogi – nogi
kora – nora                                hak – mak
praca – płaca                             pałac – pajac
nagroda – zagroda                     bąk – pąk

 • Z podanych liter utwórz nowe wyrazy:

k, o, t, l, e, t               —–     kot, tok…
c, e, b, u, l, a             —–     cel, bal…
z, e, g, a, r, e ,k         —–     kra, rak…
k, w, i, a, t, e, k          —–     kat, tak…
p, a, r, a, s, o, l, k, a  —–     pas, sok…

 • Uporządkuj sylaby i odczytaj wyrazy:

ra – pa – sol                           chód – mo – sa
pod – nik – ręcz                      ka – sprzą – tacz
lot – sa – mo                           raj – szy – wczo
le – ra – ko                             zwy – nie – czaj
pusz – ro – pió                        jarz – le – ko
mo – sa – rząd                        go – przy – da

 • Odszukaj ukryte wyrazy i podkreśl je:

dachówka                           deszczówka
gorączka                            kosztowny
koszykówka                        wschodzić
poprzeczka                         schronisko
wczasy                                uroczystość
zachód                                sznurowadło
budzik                                 krzyżówka
tydzień                                zlewać

 • Ponumeruj rozwiązania zagadek zgodnie z ich numerami:

 Zagadki                                                                          Wyrazy

 1. Ma białą korę                                                             dźwig
 2. Płynie, wpływa do morza                                            dzban
 3. Wzywa na lekcję                                                        rzeczka
 4. Jest niezbędny na budowie                                        brzoza
 5. Kiedyś były kryte słomą                                             deszcz
 6. Potrzebny do malowania                                            mysz
 7. Dzwoni o szyby                                                          pędzel
 8. Wkładasz ją na głowę                                                dzwonek
 9. Ucieka przed kotem                                                   czapka
 10. Dopóty wodę nosi, dopóki się ucho nie urwie            dachy
 • Narysuj rozwiązania zagadek:

Choć się zielonej trawy naje, to jednak białe mleko daje.
Nie gryzą choć zęby mają, zwykle ogrodnikom pomagają.
Najlepszym lekarzem złamanego ołówka jest….
Wisi w łazience, wycierasz nim ręce.

 Maria Fenc