Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Pliki do pobrania

    1. WNIOSKI

Wniosek o badanie
Wniosek o wydanie opinii/informacji o wynikach diagnozy
Wniosek o wydanie orzeczenia/opinii
Wniosek o terapię, poradę/konsultację, instruktaż
Wniosek o warsztaty/prelekcje/szkolenia

    1. OPINIE

Opinia o dziecku dotycząca zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
Opinia o uczniu dotycząca zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
Opinia o dziecku dotycząca wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (przedszkole)
Opinia o uczniu dotycząca wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (szkoła)
Opinia o uczennicy/uczniu sprawiającej/ym trudności wychowawcze

    1. ZAŚWIADCZENIA

Informacja o stanie zdrowia dziecka/ucznia dotyczące zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
Zaświadczenie lekarskie dotyczące kształcenia specjalnego/wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Zaświadczenie lekarskie dotyczące nauczania indywidualnego
Zaświadczenie lekarza medycyny pracy

Skip to content