Szkolenie „Procedury orzekania i opiniowania w poradniach psychologiczno-pedagogicznych…”

Dnia 8 listopada 2016 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy odbyło się szkolenie na temat: „Procedury orzekania i opiniowania w poradniach psychologiczno-pedagogicznych – aspekt formalny i merytoryczny”. Szkolenie przeprowadził pan Andrzej Fuławka z Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Inicjatorem i organizatorem szkolenia była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupcy przy współudziale Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie Filia w Koninie. Gośćmi honorowymi były:  Pani Mirosława Abreu Diaz – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Pani Grażyna Pietruszewska – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Koninie.

W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy i specjaliści :

  • Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie i Filii w Koninie,
  • Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koninie,
  • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku,
  • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kole,
  • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy.

Szkolenie odbyło się w sali udostępnionej dzięki uprzejmości dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy, Pani Anny Mydłowskiej.

Oprawę graficzną szkolenia przygotowała Pani Sylwia Śmigielska.

Pomocy w czynnościach organizacyjnych udzieliła Pani Maria Fenc oraz Pani Renata Izdebska.