Szkolenie uczestników projektu ORE

Dnia 28 i 29 listopada w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy odbyło się szkolenie dotyczące modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA oraz materiałów postdiagnostycznych a także wdrażania standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych. Przygotowanie Uczestników do wdrażania narzędzi diagnostycznych w obszarze emocjonalno-społecznym było częścią projektu pozakonkursowego pn. „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych (pedagodzy
i psycholodzy) z Kalisza, Międzychodu i Opatówka.

W drugim dniu szkolenia gościem honorowym był starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Koninie, Pani Aneta Jarmuż. Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze sprzyjającej współpracy, wymianie doświadczeń i dobrych praktyk.

Udział w realizacji projektu stanowi okazję do podjęcia działań mających na celu przekazanie Ministerstwu Edukacji Narodowej rekomendacji dotyczących nowych standardów pracy poradni.

Dziękuję Uczestnikom szkolenia za udział i zaangażowanie, pozostając w kontakcie do czasu zakończenia projektu.

 

Koordynator – Agnieszka Kiełducka