Udział w zajęciach otwartych w SOSW w Słupcy

Dyrektor Poradni pani Agnieszka Kiełducka wraz z pracownikami Anną Budnik, Anną Pyrzyk i Piotrem Jóźwiakiem w dniach 23, 24 i 25 kwietnia skorzystali z zaproszenia pani Anny Mydłowskiej Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy do udziału
w zajęciach pokazowych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Pracownicy Poradni uczestniczyli w zajęciach z dziećmi 5 i 6 letnimi z różnorodnymi zaburzeniami i opóźnieniami rozwojowymi prowadzonymi przez specjalistów: specjalistę neurologopedę, specjalistę oligofrenopedagoga, terapeutę dziecka z autyzmem oraz specjalistę logopedę, dogoterapeutę, terapeutę behawioralnego dziecka z autyzmem. Udział w zajęciach dał okazję do zapoznania się z wykorzystywanymi przez specjalistów SOSW w Słupcy metodami pracy i pomocami dydaktycznymi, jak również obserwacji stymulacji rozwoju dziecka z wykorzystaniem psa terapeuty.

Pragniemy bardzo podziękować Pani Dyrektor Annie Mydłowskiej i pracownikom Ośrodka za zaproszenie oraz możliwość poszerzenia wiedzy terapeutycznej i pozyskania cennych informacji dotyczących organizacji i realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że:

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupcy jako wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy na terenie powiatu słupeckiego organizuje

dodatkowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dla dzieci od 0 do 6 lat, zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych.

Jeśli Państwa dziecko wymaga stymulowania zaburzonego rozwoju (wg opinii lekarza lub innego specjalisty), mają Państwo możliwość skorzystania z dodatkowych bezpłatnych zajęć ze specjalistami.

Jeśli dziecko realizuje już zajęcia w ramach wczesnego wspomagania może równolegle korzystać z terapii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słupcy.

SOSW w Słupcy oferuje, w zależności od potrzeb dziecka, do 5 godzin tygodniowo zajęć ze specjalistami oraz pomoc fizjoterapeuty, psychologa, logopedy.

 

Terapeuci SOSW w Słupcy służą specjalistyczną pomocą – udzielają fachowych porad
i konsultacji.

 

 

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. (63) 275 20 18

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy,
ul. Wojska Polskiego 13; 62-400 Słupca