Zaproszenie Starosty Słupeckiego

Starosta Słupecki

Jacek Bartkowiak

zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące projektu pn.:

„Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim”

które odbędzie się 18 czerwca 2020 r. o godzinie 11:00 w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy, przy ul. Poznańskiej 20.

Gościem spotkania będzie

prof. dr hab. med. Marek Jóźwiak

Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej

 

http://www.orsk.ump.edu.pl/pl/szpital/projekty_unijne_fundusze_europejskie/projekt_finansowany_z_efs/o_projekcie_v2.html