Grupa wsparcia pedagogów i psychologów pracujących z młodzieżą

W dniu 19.03.2018r. odbyło się kolejne spotkanie pedagogów i psychologów szkół podstawowych pracujących z klasami VII, klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu słupeckiego.

Spotkanie dotyczyło pracy z uczniami zagrożonymi kontaktem ze substancjami psychoaktywnymi, cyberprzemocą i treściami pornograficznymi. Wyłania się bardzo ważny wniosek, że pomimo zaangażowania specjalistów szkolnych, wciąż bardzo ważne jest aktywizowanie rodziców i oswajanie ich z nowymi zagrożeniami, bo ich reakcja jest kluczowym zasobem w chronieniu dzieci i młodzieży. Przekazano materiały edukacyjne dla szkolnych specjalistów dotyczących pracy z uczniami i rodzicami w obszarze profilaktyki nadużywania alkoholu.

Gościliśmy pedagogów z gimnazjów z: Zagórowa, Kowalewa Opactwa, Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupcy, Szkoły Podstawowej w Strzałkowie, SOSW w Słupcy oraz pedagogów ze szkół ponadgimnazjalnych z Zagórowa, Strzałkowa i Słupcy.

Kolejne spotkanie grupy odbędzie się 21.05.2018r. o godzinie 9.00. Serdecznie zaprasamy.