Grupa wsparcia pedagogów i psychologów szkół podstawowych

W dniu 08.05.2017r. odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia pedagogów i psychologów szkół podstawowych z terenu naszego powiatu. Spotkali się pedagodzy ze szkół w Giewartowie, Lądku, Słowikowie, Wólce, Kotuni, Łukomia, Słupcy, Młodojewa i Strzałkowa.

Omówiono problemy związane z reorganizacją systemu oświaty, planując sposoby zapewnienia jak najlepszej pomocy psychologiczno-peadgogicznej uczniom w zmienionych realiach. Ponownie powrócono do kwestii dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w związku z ewaluacją, jaka miała miejsce w jednej ze szkół. Było nam miło odebrać podziękowania i ciepłe słowa od koleżanki, która doceniła wiedzę zdobytą podczas pracy grupy, co jej zdaniem przyczyniło się do pozytywnego przebiegu ewaluacji.

 Zapraszamy na kolejne spotkania w nowym roku szkolnym.