Wyjazd szkoleniowy

W dniach  09.04.2018 r. i 16.04.2018 r.  dyrektor pani Agnieszka Kiełducka i pracownicy poradni w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych i dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie postępowania diagnostyczno-orzekającego odnośnie dzieci z dysfunkcją wzroku i słuchu uczestniczyli w zespołach orzekających w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. 296/298.

W czasie pobytu pracownicy mieli okazję zapoznać się z procedurami, dokonać analizy protokołów i orzeczeń oraz omówić i wyrazić swoje wątpliwości związane z konkretnymi sprawami kierowanymi na zespół orzekający.

Pracownicy uczestniczyli w spotkaniach ze specjalistami (surdopedagogami, surdopsychologami, surdologopedami, tyflopedagogami i tyflopsychologami). Stanowiło to okazję do poznania narzędzi diagnostycznych, oprzyrządowania wykorzystywanego dla dzieci ze słabym widzeniem, problematyki posługiwania się językiem migowym i systemem Brajla.

Spotkania zaowocowały włączeniem pracowników naszej poradni do istniejących już sieci współpracy surdopedagogów i surdopsychologów w Wielkopolsce oraz tyflopedagogów i tyflopsychologów w Wielkopolsce.

Jeszcze raz pragniemy bardzo podziękować Dyrektorowi Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Poznaniu
Pani Barbarze Korzeniewskiej oraz pracownikom za życzliwe przyjęcie i przekazanie cennych, praktycznych informacji i wskazówek do wykorzystania w codziennej pracy z dziećmi i rodzicami.