Grupa wsparcia pedagogów i psychologów szkolnych pracujących z uczniami młodszymi

W dniu 05.03.2018r. odbyło się kolejne spotkanie szkolnych specjalistów Grupy wsparcia pedagogów i psychologów szkolnych pracujących z uczniami młodszymi.

Podczas spotkania omawiano kwestie dotyczące problemów związanych z odpowiednim organizowaniem czasu pracy, dzieleniem go na wszystkich uczniów potrzebujących wsparcia. Zwrócono uwagę na konieczność ewaluacji postępów prowadzonej pracy z uczniem i podejmowania decyzji o zasadności kontynuacji udziału dzieci w poszczególnych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przedyskutowano przypadki uczniów wymagających szczególnej pomocy.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 28.05. 2018r. na godzinę 9.00.

 

Bardzo prosimy o wcześniejsze potwierdzanie udziału, co pomoże nam spokojnie zaplanować, jak najbardziej komfortowe warunki dla Państwa.

 

Za udział w spotkaniu serdecznie dziękujemy.