Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Niektóre objawy depresji u dzieci mogą być takie same jak u dorosłych. Inne znacznie różnią się od typowych objawów u dorosłych. Nie istnieje rozpoznanie takie, jak depresja dziecięca. Wobec tego ciężko jest przez to wcześnie reagować, a to pozwoliłoby nieraz zapobiec tragediom. Bo przecież depresję można skutecznie leczyć. Pierwszym krokiem jest rozpoznanie objawów i zrozumienie tej choroby.

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Dziecko, które zachowuje się w sposób nieakceptowany społecznie może zostać ocenione jako źle wychowane, ale może być potraktowane jako osoba z zaburzeniami w obszarze zdrowia psychicznego, co znajduje swoje miejsce w klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych. Konieczne jest znalezienie przyczyn takiego stanu rzeczy, aby otoczyć dziecko pomocą.

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Jesteśmy w trakcie nowego doświadczenia. Zostajemy w domach, ograniczamy wyjścia do niezbędnego minimum, w tle ciągle słyszymy nowe doniesienia o koronawirusie. Tuż przy nas, w tym czasie są także dzieci, które, podobnie jak my, doświadczają wielu trudnych emocji – od lęku, przez smutek i złość. One również mierzą się z wyzwaniami i pytaniami: „Co się teraz będzie działo?”, „Dlaczego jesteśmy w domu ?”.

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Dziękujemy za nominację Zespołowi Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Słupcy. Podejmujemy wyzwanie dla Agnieszki https://www.siepomaga.pl/budzimy-agnieszke Nominujemy do #GaszynChallenge: Wydział Oświaty i Promocji Starostwa Powiatowego w Słupcy Referat Oświaty i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miasta w Słupcy Liceum Ogólnokształcące w Słupcy

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Bajkoterapia w ostatnim czasie staje się coraz bardziej popularna, gdyż nie tylko terapeuci, ale i nauczyciele oraz rodzice sięgają po bajki terapeutyczne, które  nazywane także bajkami-pomagajkami, i na dobre zagościły w literaturze dziecięcej. Bajkoterapia jest ważną metodą wspierania i oddziaływania terapeutycznego we wczesnych okresach rozwoju dziecka. Jest to metoda adresowana do dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym (od 3-4 do 9-10 lat).

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Starosta Słupecki Jacek Bartkowiak zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące projektu pn.: „Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim” które odbędzie się 18 czerwca 2020 r. o godzinie 11:00 w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy, przy ul. Poznańskiej 20. Gościem spotkania będzie prof. dr hab. med. Marek Jóźwiak Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej   http://www.orsk.ump.edu.pl/pl/szpital/projekty_unijne_fundusze_europejskie/projekt_finansowany_z_efs/o_projekcie_v2.html

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

[1] Definicja stresu: Stres jest to zespół specyficznych i niespecyficznych reakcji organizmu na zdarzenia bodźcowe, które zakłócają jego równowagę i wystawiają na poważną próbę lub przekraczają jego zdolność radzenia sobie. Stres to nieswoista reakcja organizmu na wymagającą sytuację.

Poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Słupcy

Czym jest motywacja? Motywacja to zespół procesów psychicznych i fizjologicznych, które leżą u podłoża ludzkich zachowań. Pochodzi od łacińskiego słowa movere i oznacza „ruszać się”, tak więc, motywacja to wszystko, co porusza, pobudza człowieka do działania. Głównym celem procesów motywacyjnych jest ukierunkowanie jednostki na osiągnięcie określonych, istotnych dla niej celów.

Skip to content