Grupa wsparcia pedagogów i psychologów szkolnych pracujących z młodzieżą

W dniu 06.11.2017r. odbyło się kolejne spotkanie szkolnych specjalistów z dawnej grupy wsparcia pedagogów i psychologów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Obecnie grupa jest stworzona dla pedagogów i psychologów pracujących z młodzieżą, w jej skład wchodzą specjaliści pracujący z uczniami klas VII, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Analizowano, w jaki sposób efektywnie radzić sobie z potrzebą diagnozowania potrzeb i silnych stron uczniów oraz, jak włączać w proces diagnozy oraz pomocy wychowawców i nauczycieli przedmiotowych. Podczas spotkania wypracowano Arkusz obserwacji grupowej dla nauczycieli przedmiotówPytania do refleksji dla rodziców. Poinformowano o narzędziu wypracowanym podczas grupy wsparcia pedagogów i psychologów pracujących z uczniami młodszymi. Koleżanka Ewa Rydzyńska podzieliła się swoim pomysłem na zajęcia związane z analizą silnych stron i potrzeb uczniów, w oparciu o jej przemyślenia przygotowano materiał do zajęć z uczniami Silne strony i potrzeby. Wszystkie materiały wkrótce do ściągnięcia i edycji w zakładce Dla nauczyciela.

Dyskutowano o problemie, w jaki sposób objąć pomocą psychologiczno-pedagogiczną wszystkich uczniów jej wymagających, przy niewielkiej liczbie godzin i coraz większych potrzebach środowiska wynikających z zaleceń zawartych w opiniach oraz prowadzonej w szkołach diagnozy.

Gościliśmy pedagogów i psychologów ze szkół podstawowych w: Zagórowie, Drążnej, Strzałkowie, Kowalewie Opactwie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy, Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupcy, Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupcy, Oddziałów Gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupcy oraz pedagogów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy.

Bardzo prosimy o wcześniejsze potwierdzanie udziału, co pomoże nam spokojnie zaplanować, jak najbardziej komfortowe warunki dla Państwa.