Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w wypełnianiu edukacyjnej i wychowawczej roli.

Pedagodzy

mgr Agnieszka Kiełducka

pedagog resocjalizacyjny, oligofrenopedagog,
surdopedagog, tyflopedagog

 

mgr Maria Fenc

pedagog, surdopedagog

 

mgr Anna Pyrzyk

pedagog, oligofrenopedagog, doradca zawodowy

 

mgr Agnieszka Narożna

pedagog, oligofrenopedagog

 

mgr Katarzyna Maćkowiak

oligofrenopedagog

 

Skip to content