Pedagodzy

mgr Agnieszka Kiełducka

pedagog resocjalizacyjny, oligofrenopedagog,
surdopedagog, tyflopedagog

 

mgr Maria Fenc

pedagog, surdopedagog

 

mgr Anna Pyrzyk

pedagog, oligofrenopedagog, doradca zawodowy

 

mgr Agnieszka Narożna

pedagog, oligofrenopedagog

 

mgr Katarzyna Maćkowiak

oligofrenopedagog