Sieci współpracy i samokształcenia

W dniu 10.01.2017r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach sieci współpracy
i samokształcenia zorganizowane z inicjatywy naszej Poradni dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, dotyczące oceniania kształtującego.

Korzystaliśmy z gościnności Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Piotrowicach, która jest zaangażowana w stosowanie oceniania kształtującego poprzez regularne doskonalenie nauczycieli w tym względzie oraz angażowanie rodziców do rozumienia sensu jego stosowania. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział  i dzielenie się dobrymi praktykami z codziennej pracy.

W dalszym ciągu poszukujemy chętnych osób do rozwijania naszej sieci przy wykorzystaniu technologii informatycznych i Internetu. Zainteresowanych prosimy o  kontakt z Poradnią. Chcemy stworzyć internetową bazę wiedzy i płaszczyznę wymiany doświadczeń dostępną dla wszystkich, którym bliska jest idea oceniania kształtującego.

Następne spotkanie będące okazją do wymiany doświadczeń planujemy w maju, tym razem skorzystamy z gościnności Szkoły Podstawowej w Giewartowie.

O terminie poinformujemy Państwa w stosownym czasie.